Ședință ordinară a Consiliului local

Consiliul Local Tecuci Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de  29 noiembrie 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2017.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea „Compania de Utilităţi Publice Tecuci ” S.R.L.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea „Rampa Rateş S.R.L.” Tecuci.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 5, Capitolul 2, din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 258 din 29.12.2014.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modificările şi completările ulterioare, privind retragerea unui reprezentant al Consiliului Local Tecuci din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nicolae Bălcescu din Municipiul Tecuci.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 97/2017 privind stabilirea formei de gestiune a serviciului public de administrare a cimitirului municipal, aprobarea contractului de concesiune prin gestiune directă către Societatea „Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L”.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuinţă socială în anul 2018.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuinţă convenabilă în anul 2018.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionării prin licitaţie publică a unui imobil (teren), aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr. 64-66.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr. 64-66.
 12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului, situată în Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 77.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situată în Tecuci, str. Cocorăşti nr. 2b.
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei locale de ordine publică.

Informări, interpelări, petiții:

– Informare privind adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 234/17.11.2017 a Societăţii Zooland Tec S.R.L. Tecuci;

– Informare privind adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 236/22.11.2017 a Cabinetului Individual Avocat Frâncu Dan privind situaţia dosarului nr. 38380/3/2015.

One thought on “Ședință ordinară a Consiliului local

 1. Asa se intampla la fiecare sfarsit de an, cand in sedintele Consiliului Local Tecuci, de obicei, sunt programate proiecte de hotarari “sensibile”, cu impact major asupra vietii tecucenilor. Acestia, preocupati de apropierea Zilei nationale, si de pregatirile sarbatorilor de iarna, urmaresc mai putin ce se fac alesii locali , care, profitand de conjuctaura creata, cu iuteala de mana si nebagare de seama, aproba tot ce li se prezinta, la foc automat.

  Sedinţă ordinară, din data de 29.11.2017, nu face exceptie. Sunt programate rectificari bugetare, aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Tecuci pe trimestrul III 2017, modificari de regulamente, lista solicitantilor de locuinte, vanzari si inchirieri de imobile, subiecte aparent banale, care, in forma sintetica, ascund insa diverse jocuri de interese.

  Cel mai interesant punct pare a fi „Informări, interpelări, petiții”, lasat la coada Ordinii de zi, cand dragii nostrii consilieri incep sa-si caute gecile si pardesiile, si sa se aeriseasca , la o tigara , in afara holului, transformat in sala de sedinta. La acest punct s-au programat doua informari vitale pentru tecuceni, care normal trebuiau dezbatute in prima parte a sedintei.

  Dorim ca sedinta sa fie filmata in intregime, iar filmele sa fie postate pe YouTube si site-urile tecucene, ca sa aflam si noi, din timp, ceea ce ni se pregateste…

Comments are closed.