Unde au dispărut studiile de fezabilitate?

Tecuci, primarie În cadrul şedinţelor Consiliului local Tecuci s-a discutat în repetate rânduri despre oportunitatea studiilor de fezabilitate aprobate de către consilieri. Discuţiile pe această temă au degenerat adeseori, consilierii şi primarul acuzându-se reciproc de minciună.

Ca urmare a deselor solicitări, în şedinţa Consiliului local din 30 ianuarie 2018 a fost prezentat un raport privind stadiul studiilor de fezabilitate începând din anul 2016 până astăzi.

Serviciul de Investiţii şi Biroul Fonduri Europene din Primăria Tecuci au trimis următoarele adrese:

Pe de altă parte, în Hotărârea Consiliului local nr. 172 din 31 august 2017, privind „Rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare aI U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017”, la capitolul „Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate şi alte studii” este specificată suma de 155.000 lei prevăzută pentru „Studiu de fezabilitate Construire noul spital Tecuci”. Această sumă nu apare ca negativă în niciuna dintre rectificările bugetare ulterioare, lucru care ne îndreptăţeşte să considerăm că a fost cheltuită în acest sens.

Studiu fezabilitate spital Tecuci

Conform rectificării bugetare din august 2017, pentru studii de fezabilitate şi alte proiecte de aceeaşi natură, în anul 2016 şi 2017, actuala administraţie a cheltuit suma de 1.239,56 mii lei, adică 1.239.560 lei. În lei vechi, această sumă este echivalentă cu 12.395.600.000 lei.

În loc să ne spună ce a făcut cu peste 12 miliarde de lei, serviciile din Primăria Tecuci au emis, cu amatorism, cele două adrese, lucru care, pe bună dreptate, nu ne mulţumeşte. Nu ne mulţumeşte deloc.