Taxe percepute la Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor

 cd6ec-spclep-tecuciLa nivelul anului 2018, taxele care se percep la SPCLEP Tecuci sunt următoarele:

-Taxă serviciu de transcriere (recuperare materiale consumate) – 2 lei

-Taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare de sâmbătă şi duminică , pentru viitorii soţi care au domiciliile în Municipiul Tecuci sau unul dintre viitorii soţi are domiciliul în Municipiul Tecuci – 100 lei

-Taxă oficiere căsătorii, indiferent de ziua oficierii, pentru viitorii soţi care nu au domiciliile pe raza Municipiului Tecuci, prin cerere scrisă şi motivată, aprobată de Primarul Municipiului Tecuci – 100 lei

-Taxă pentru oficierea căsătoriei, pentru viitorii soţi care au domiciliile în Municipiul Tecuci sau unul dintre viitorii soţi are domiciliul in Municipiul Tecuci, în altă locaţie decât sediul stării civile – 250 lei

-Taxă eliberare, la cerere, a certificatelor de stare civilă (duplicat) de naştere, de căsătorie, de deces şi de divorţ, în situaţia pierderii, sustragerii sau deteriorării acestora, precum şi ca urmare a solicitării de preschimbare a acestora cu noile tipuri – 8 lei

-Taxă eliberare extrase multilingve de naştere, căsătorie, deces – 8 lei

-Taxă eliberare dovadă de stare civilă – 8 lei

-Taxă carte de identitate – 7 lei

-Taxă carte de identitate provizorie – 1 leu

-Taxă informaţii persoane – 1 leu

Au fost eliminate Taxa extrajudiciară de timbru privind înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului precum  şi Taxa extrajudiciară de timbre.