Se completează şedinţa CL, se schimbă directorii societăţilor

 Consiliul local TecuciCele zece proiecte ale şedinţei ordinare din data de 29 martie 2018, orele 16, au fost completate pe ordinea de zi cu alte nouă. Acestea sunt:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960/ 30.06.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 96/15.05.2017, încheiat cu societatea Compania de Utilități Publice Tecuci SRL.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Canalizare menajeră și pluvială în str. Decebal, Rodnei și Dragoș Vodă”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul „Școala Prietena Ta –parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile.
 4. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind încetarea, prin acordul de voință al părților, a contractului de mandat al domnului Voinea Ionuţ,  administrator/director general la Societatea Administrarea Cimitirelor şi Spaţiilor Verzi  S.R.L. Tecuci.
 5. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind încetarea, prin acordul de voință al părților, a contractului de mandat al domnului Ioniţă Florian, administrator/director general la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.
 6. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind încetarea, prin acordul de voință al părților, a contractului de mandat al domnului Grosu Daniel Virgil, administrator/director general la Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L.
 7. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui Voinea Ionuţ în funcția de administrator/Director general al Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.
 8. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui Ioniţă Florian în funcția de administrator/Director general al Societății Pieţe Prest Tec S.R.L.
 9. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui Grosu Daniel Virgil în funcția de administrator/Director general al Societății Administrarea Cimitirelor şi Spaţiilor Verzi R.L. Tecuci.

2 thoughts on “Se completează şedinţa CL, se schimbă directorii societăţilor

 1. Directorii raman tot directori, se fac doar niste rocade…ca la sah.

  1. Păi, da.
   Pe voinic îl suie pe cal, pe floricel îl face piețar, iar grossman merge direct în rai, pardon în cimitir.
   Vai, vai !

Comments are closed.