Haos administrativ la Tecuci

Primaria Tecuci Astăzi, 29 martie, de la ora 16, Consiliul local Tecuci se întruneşte în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află 19 proiecte de hotărâre care necesită votul consilierilor locali.

De la publicarea proiectelor, în 23 martie, până astăzi, au apărut o serie de modificări minore în structura organizatorică a UAT Tecuci, cum ar fi anularea concursului de angajare a secretarului Valerica Fotache.

Conform Legii nr. 215/2001, art. 117, secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 1. avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
 2. participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
 3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
 4. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
 5. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
 7. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

În acest moment este incertă situaţia celor 251 de hotărâri ale Consiliului local Tecuci aprobate din mai 2017 până în martie 2018. Fiecare dintre aceste hotărâri a necesitat avizul secretarului UAT. Dat fiindcă concursul de angajare a secretarului a fost anulat, toate cele 251 de avize, date până la şedinţa din 22 martie 2018, devin nule.

Hotărârile Consiliului local din ultimul an au avut în vedere şi modul în care sunt cheltuiţi banii de la bugetul local. Dacă aceste hotărâri vor fi lovite de nulitate, prin lipsa avizului secretarului UAT, Curtea de Conturi va fi nevoită să ceară returnarea către buget a sumelor cheltuite.

La haosul administrativ creat prin desfiinţarea şi reînfiinţarea societăţilor tecucene se adaugă acum haosul generat de anularea concursului de angajare a secretarului UAT Tecuci. În lipsa unei comunicări eficiente cu cetăţenii municipiului Tecuci, plătitori de taxe şi impozite, este normal să ne întrebăm dacă şedinţa Consiliului local de astăzi este legală.

5 thoughts on “Haos administrativ la Tecuci

 1. Eu știam că hotarârile judecătorești nu au caracter retroactiv. Iar în situația de față, poate fi numit un alt secretar sau același secretar, cu delegație, până se organizează un nou concurs.

  1. @ malaganbistul ==|:-) tu as mal à la tête, pas à la gambe.

   Legea civilă nu se aplică retroactiv (principiul neretroactivității legii ).

   Concret,
   Constituția prevede că „legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile”,
   iar
   Codul civil include o dispoziție asemănătoare: „Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă”.

   Hotărârile judecătorești sunt acte jurisdicționale, iar unele chiar au nevoie să aibă efecte retroactive – de ex. pentru aplicarea principiul retroactivităţii efectelor nulităţii.

   1. A mai fost un caz, la Consiliul Județean Galați, când fostul primar, Marius Stan a câștigat procesul, și tot așa se spunea că toate hotărârile luate sunt nule și alte blau, blauri. Vă spun eu că nici o hotărâre a Consiliului Local Tecuci nu va fi anulată, din această cauză.

 2. Nici o hotarare a Consiliului Local Tecuci nu va fi anulata din oficiu, mai ales ca toate au primit aviz de legalitate din partea Prefecturii.

  O persoana fizica sau juridica, care se considera insa lezata de continutul unei hotarari (chiar daca nu are dreptate), poate cere anularea HCL in Instanta, invocand acest viciu de procedura.

  1. Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia justifică un interes.
   Interesul trebuie să fie legitim, născut și actual, personal și determinat.

   Interesul trebuie să fie personal, în sensul că folosul practic urmărit de titularul cererii trebuie să se răsfrângă asupra acestuia;
   cu alte cuvinte, această cerinţă exprimă ideea că, în principiu, nu este îngăduit unei persoane să apere interesul unei alte persoane şi, pe cale de consecinţă, nici interesul colectiv.

   Cum NU există vreun text de lege care să prevadă EXPLICIT nulitatea unei HCL cu un astfel viciu de formă – pentru a fi în situația unei nulități absolute -, atunci cum acest viciu de formă ar putea afecta interesul personal al unui virtual petent ? În nici un fel.

   Este necesar un alt motiv de anulare, chiar și parțială.

Comments are closed.