Transparenţa lasă de dorit la Primăria Tecuci

Primaria Tecuci În data de 14 martie, şeful Serviciului Comunicare şi Registratură din cadrul Primăriei Tecuci a fost nevoit să publice Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017.

Conform acestei legi, orice persoană are acces la informaţiile de interes public, solicitând informaţii printr-o cerere scrisă transmisă la ghişeul instituţiei ori trimisă electronic la adresa de  email a registraturii. Răspunsul, în funcţie de complexitate, se poate obţine în 5, 10 sau 30 de zile.

Cătălina Codău a renunţat la postul din cadrul Fondurilor Europene pentru a ocupa funcţia de şef la acest serviciu de  Comunicare şi Registratură, având în subordine mai mulţi angajaţi.

În raportul emis a specificat faptul că anul trecut a evaluat activitatea Serviciului Comunicare cu calificativul „bine”, menţionând că a soluţionat 56 de cereri, 2 au fost respinse deoarece conţineau date personale iar alte 10 sunt plângeri în instanţă la adresa instituţiei tocmai în baza Legii nr. 544/2001.

În data de 16 martie 2018 am solicitat informări pe trei teme, în baza legii sus amintite. Mi s-a răspuns în 23 martie, răspunsurile fiind incomplete.

Cu bună ştiinţă s-a procedat astfel, una din întrebări fiind  „Care sunt funcţionarii Primăriei Tecuci care au urmat cursuri de perfecţionare-specializare în diferite domenii, în ultimii doi ani”.  Mi s-a răspuns că sunt în număr de 7. Şapte în diferite domenii. Atât.

Am trimis o altă cerere în aceeaşi zi, repetând că doresc „Numele celor 7 (şapte) funcţionari ai Primăriei Tecuci, care au urmat cursuri de perfecţionare-specializare în diferite domenii, în ultimii doi ani.”

Ieri, 30 martie, am primit răspuns la a doua cerere. Răspuns tot incomplet:

„În perioada august 2016 şi până în prezent au urmat cursuri de perfecţionare un nr. de 7 funcţionari publici astfel:

– 2 funcţionari publici au urmat cursuri în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal: Manolache Vasile şi Codău Cătălina;

– 3 funcţionari publici în domeniul achiziţiilor publice: Perianu Silvia şi Balaban Mihai;

– 2 funcţionari publici în domeniul protecţiei civile: Mănăilă Valentin şi Niţu Andronache”.

Aşadar, avem 3 funcţionari specializaţi pe achiziţii, dar enumerăm doar doi. De ce se  procedează astfel? Ce încearcă să ascundă conducerea Primăriei? De ce nu se doreşte divulgarea celui de al treilea funcţionar care a urmat cursuri de perfecţionare pe banii contribuabililor?

Sunt întrebări fără răspuns care denotă bătaia de joc a administraţiei la adresa populaţiei. Nu există transparenţă, chiar dacă unii au fost specializaţi în diverse domenii pentru corecta informare a contribuabililor tecuceni. Chiar dacă Serviciul comunicare îşi acordă sieşi calificativul „bine” de fapt acesta este „nesatisfăcător”.