Şedinţă ordinară a Consiliului local

Joi, 27 septembrie, la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi S.R.L. Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 și nr. 2 din H.C.L. nr.128/28.06.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 137/29.06.2017 privind normativele proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol ale U.A.T. Municipiul Tecuci.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 180/13.08.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare grădiniță cu program prelungit nr. 17, Tecuci, Județul Galați”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Anticorupție, integritate, promovarea eticii – AIPE, cod SIPOCA 419/ cod MySMIS 118013 ” și a cheltuielilor legate de proiect.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 30C din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.

9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren situată în Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 30C, aparținând domeniului privat al municipiului.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Mircea Eliade nr. 24 B.

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autorizații pentru transportul public de persoane în regim de taxi în Municipiul Tecuci.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean De Onoare al Municipiului Tecuci” domnului comandor (în rezervă) Chiș Gheorghe Dorel.

Informări, interpelări, petiții

– Informare privind Raportul de follow-up înregistrat sub nr. 69623/10.08.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 24/17.08.2015 a Camerei de Conturi Galați la U.A.T. Municipiul Tecuci.

– Informare privind Raportul de follow-up înregistrat sub nr. 8023/14.08.2018 și Decizia nr. 99/2014/6/31.08.2018 a Camerei de Conturi Galați la Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci.

– Informare privind Decizia nr. 2/2016/3/16.08.2018 și Raportul de follow-up nr. 11/17.07.2018 a Camerei de Conturi Galați la Societatea Zooland Tec S.R.L. Tecuci.