Rezultate în urma probei scrise la concursul organizat de Spitalul tecucean

 

Spitalul municipal „Anton Cincuˮ Tecuci a organizat concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 2 posturi de bucătăreasă; 7 posturi de asistent medical generalist; 1 post de funcționar administrativ la Compartimentul Securitatea în Muncă, PSI, Protecția Muncii.

Alte patru posturi sunt transformate  astfel: 3 posturi de registrator medical în 3 posturi de asistent medical generalist debutant (2 posturi la Registratură Medicală Internări Externări și 1 post la SMC); 1 post de muncitor necalificat în 1 post de paznic.

Proba practică / interviu pentru asistenți are loc în 14 noiembrie, ora 11, iar pentru bucătărese și paznic în 15 noiembrie, ora 11.

În urma probei scrise, care a avut loc ieri pentru asistenți și astăzi pentru bucătărese, rezultatul este următorul: