Tecuci între promisiuni și fapte: Recreerea persoanelor vârstnice nu mai reprezintă o prioritate

 

În data de 25 august 2017 a fost aprobată HCL nr. 175 în vederea înființării unui Centru social multifuncțional integrat pentru persoanele vârstnice din municipiul Tecuci. Era vorba despre reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotare celor trei clădiri situate pe strada Transilvaniei, nr. 11 A,  în spatele școlii de șoferi Miia Tour.

Timpul a trecut și nu s-a întrezărit nici o intenție de modernizare a locului, respectiv „de transformare într-un spaţiu primitor pentru activităţi de tip social adresate persoanelor vârstnice”.

 Prin studiul supus la dezbatere la momentul respectiv, inițiatorul, Hurdubae, preciza că „sunt măsuri de intervenții pentru înfiinţarea unui centru social multifuncţional integrat compus dintr-un centru de zi cu amenajare exterioară și interioară (Corp C1 și Corp C2) și o cantină socială (Corp C3)ˮ.

Valoarea totală a obiectivului de investiții era de 4.017.743,17 lei cu TVA. Beneficiarii, persoanele vârstnice din Tecuci socotite de primar: 5.363 persoane peste 65 de ani.

Nu a fost să fie. Acum, muncitorii de la CUP folosesc spațiul respectiv pentru a se schimba de haine și a-și lăsa bicicletele.