Primăria afişează un raport care nu corespunde cu realitatea

 

Conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Raportul anual privind transparența decizională trebuie făcut public pe site-ul propriu, prin afișare la sediul propriu într-un spațiu accesibil publicului sau prin prezentare în ședință publică.

Astăzi, 13 martie, Primăria Tecuci a afişat pe propriul site Raportul privind transparenta decizională în anul 2018.

Din acest raport aflăm că pe parcursul anului 2018 au existat doar două proiecte supuse procedurii de transparenţă decizională. Primul se referă la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, iar cel de-al doilea proiect a vizat instituirea taxei speciale de salubritate.

Au fost primite 3 recomandări, iar 2 dintre acestea au fost incluse în proiectele de acte normative. La cele două dezbateri publice au participat 68 de cetăţeni.

Administraţia locală a fost acţionată de 12 ori în justiţie pe parcursul anului 2018 pentru nerespectarea legii privind transparenţa decizională.

Privitor la „Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului”, raportul menţionează că „Nu e cazul”.

Acest raport conţine cel puţin o inexactitate şi anume cea de la ultima secţiune.

Vineri, 16 martie 2018, la Primăria Tecuci a avut loc o întâlnire între administraţia locală şi agenţii economici din municipiu. A fost o consultare privind situația sistemului sanitar din Tecuci. Chiar dacă întâlnirea a avut un caracter public, primarul Hurdubae a interzis accesul presei locale fără să ofere o motivaţie în acest sens.