Constantin Oancă, scriitor și poet, sărbătorit în cadrul Cenaclului literar

 

Joi, 14 martie, în sala „Alexandru Mironescuˮ a Casei de cultură a municipiului Tecuci, s-a desfășurat o nouă ședință de lucru a Cenaclului literar „Calistrat Hogașˮ. 

Ca de obicei, ședința a fost deschisă de poetul Dan Vîță, președinte al Cenaclului, acesta începând prin a anunța câteva probleme organizatorice. Astfel, a fost stabilită următoarea ședință pentru data de joi 21 martie, la ora 17, exact de Ziua Mondială a Poeziei. Această manifestare, va cuprinde, pe lângă nelipsita poezie, și recitaluri de muzică, în special folk. Pentru această ședință, poeții cenaclului sunt rugați, dacă doresc, să-și pregătească câte un text propriu, reprezentativ. O altă problemă expusă de Dan Vîță a fost legată de impulsionarea activității de transformare a cenaclului într-o societate literar-culturală, punându-se în discuție problema titulaturii dar și a spațiului de funcționare a acesteia.

Se mai impune  colectarea de la membri, a unei sume pentru constituirea fondului social, aceasta fiind undeva între 2.500 – 3.000 lei, bani ce se vor putea folosi apoi în cadrul noii societăți. Se așteaptă sosirea în rândul membrilor a av. Dan Frâncu, care dorește să sprijine această acțiune. Se impune stabirea unui tabel cu membrii ce doresc să facă parte din această societate, membrii cenaclului semnând în acest sens. 

În continuare, propune mărirea numărului membrilor cenaclului, dorind ca cel puțin, unele din ședințe, să fie publice, la care să participe iubitorii de literatură, poezie și nu numai. O părere interesantă a venit și de la prof. Aurel Scarlat care a spus că ultima acțiune a cenaclului, respectiv comemorarea poetului Dionisie Duma ar fi trebuit să fie înregistrată, păstrată și arătată apoi tinerilor. 

Conform programului, cea de a doua parte a ședinței a fost dedicată poetului Constantin Oancă, acesta urmând să-și sărbătorească în curând ziua de naștere. 

Invitat să ia cuvântul, poetul Oancă ne spune că în ultimul timp a scos de sub tipar două noi lucrări, respectiv „Eminescu și Nichita Stănescuˮ și volumul de poezie  „Cântec venit de pe apeˮ (file de album ). Vorbitorul ne spune că această ultimă lucrare ar fi trebuit să apară mult mai înainte, în preajma zilei de 15 ianuarie dar, e bine și acum, pentru că pe data de 15 martie este ziua de naștere a poetului Nichita Stănescu. În continuare, poetul Oancă face o analiză atentă a poeziei în general, unde sunt mulți chemați dar puțini aleși, care să răspundă la această sensibilă chemare.

Ne vorbește despre formă și fond, unde au fost întotdeauna mari dispute, oprindu-se la acel renumit vers eminescian „Unde voi găsi cuvântul ce exprimă adevărulˮ.

Poetul Oancă subliniază faptul că dacă poezia filosofică are menirea de a fi ținută minte, poezia modernă poate fi mai ușor înțeleasă. Interesantă a fost și comparația poetică făcută între timp și eternitate, făcându-se apoi trimitere și la nemuritoarele „Necuvinteˮ ale marelui Nichita, neomițând a spune și despre cuvânt și comunicare.

Din ultimul volum de poezii, poetul Oancă a recitat poeziile „Plecare nesfârșităˮ  și „O întâmplare a sufletului meuˮ. 

Poetul Vîță intervine pentru a anunța că vineri, 15 martie la orele 14, la Ateneul Pelin va avea loc o dublă lansare de carte, respectiv lucrarea lectorului univ. dr. Florian Bichir, intitulată „Cruciada diviziei de cremene  cu tricolorul în Caucazˮ despre viața și memoriile generalului Ioan Dumitrache  și lucrarea „Sub povara marilor deciziiˮ, autor dr. Constantin Corneanu, iar pentru data de sâmbătă, 16 martie, va avea loc o nouă lansare a scriitorului focșănean Gheorghe Neagu,  romanul „Așezământulˮ

A intervenit apoi pictorul-poet Mircea Cojocaru care a oferit sărbătoritului Constantin Oancă un frumos tablou realizat de dânsul. 

Apoi, profesorul Aurel Scarlat face o profundă analiză a cărții de poezii a poetului Oancă, citește poezia „Noapteaˮ’, continuând și cu alte poezii din noul volum. 

A luat cuvântul poetul Adrian Răcaru, analizând noua lucrare despre care ne spune, printre altele, că poeziile sunt asemeni unui poem călător, o poveste simplă a așteptărilor care provoacă parcă însingurarea. Poeziile sunt ca niște melodii, ceva între sunet și scris. Poeții, în general, nu pleacă și nici nu vin, pentru că ei sunt doar dați în folosință. Vorbitorul încheie prin a aduce în prim -plan cuvintele „Laudă pentru poemul care încă nu s-a scrisˮ dar, totuși, poeziile lui C. Oancă au fost deja scrise și încă foarte bine, încheie poetul Adrian Răcaru. 

Luând din nou cuvântul, Dan Vîță apreciază poeziile audiate, subliniind multe asemănări în poezie cu marele Nichita, spunând că vede în toate poeziile poetului tecucean un puternic stil mistic stănescean.

Aprecieri asupra poeziilor prezentate au venit și de la poeta Aida Zaharia, subliniind marele curaj liric al autorului Oancă. 

Preotul poet Ion Croitoru apreciază poeziile audiate, spunând printre altele că între gând și cuvânt ar trebui să fie, în viață, egalitate.

O analiză atentă a poeziilor prezentate a fost făcută și de jurnalistul Tănase Dănăilă, încheind prin a spune că poetul Oancă nu scrie, ci el trăiește scrisul. 

Prof. poet Săndel Stamate apreciază toate poeziile audiate, situându-l pe C. Oancă alături de cei trei mari B, adică Barbu, Bacovia și Blaga, subliniind și faptul că mai toate poeziile audiate sunt bazate pe virtuți metaforice. 

Cuvinte de apreciere au venit și de la prof. Viorel Șerban și poeta Mihaela Gudană. 

Revenit la calitatea de recitator, poetul Oancă ne-a mai prezentat câteva poezii după care a luat cuvântul prof. Virgil Pavel. Acesta începe prin a ne mărturisi că a răspuns cu mare plăcere invitației prof. Oancă pentru că acesta i-a fost elev. Vorbitorul mulțumește membrilor pentru că l-au adoptat și integrat în cenaclu, loc unde participă cu bucuria ce o avea pe când participa la cercurile științifice.

„Am fost întotdeauna îndrăgostit de Eminescu, la fel și de țărmul marii, mai ales, toamna când urmăresc cu mare plăcere valurile marii. Am scris și eu trei cărți, dar sunt sigur și conștient că încă mai am multe de învățat din punct de vedere literar, pentru a ajunge la nivelul vostru. Revenind acum la sărbătoritul de azi, la poetul Oancă căruia îi spun că între noi a dispărut perdeaua dintre elev și profesor, acum fiind buni prieteni. Mai apreciez faptul că mi-au plăcut poeziile audiate și care, cel puțin pentru mine, au curs exact ca o apă limpedeˮ. La îndemnul adresat prof.  Oancă de a scrie o nouă carte, acesta a ținut să repete faptul că „Viața e cea mai frumoasă carteˮ.

În final, sărbătoritul a primit din partea membrilor cenaclului o felicitare, cu versuri adresate acestuia, realizate de poetul Adrian Răcaru pe care au semnat toți membrii cenaclului iar aceștia, apoi i-au oferit un tort.

Poetul Mihai Stefaniu i-a adresat o frumoasă poezie, la fel a procedat și prof. Aurel Scarlat. Sărbătoritul a mulțumit tuturor pentru prezența iar poetul Ștefaniu a mai citit, cum numai el știe să o facă, poezia „Balada pensionaruluiˮ.

Membrii cenaclului i-au cântat sărbătoritului „La Mulți Ani!ˮ iar voia bună a dominat. 

Și pentru că vorbim de membrii cenaclului, să spunem că în afară de cei menționați, au mai fost prezenți: prof. Lidia Costea, Dan Bradea, Ionel Necula, Ionică Răileanu, Eleonora Stamate și secretara cenaclului, Violeta Mândru. 

 

Iancu Aizic

 

 

You cannot copy content of this page