Sumele defalcate din TVA şi din cotele din impozitul pe venit. CJ a decis cât primeşte Tecuciul

 

Consiliul Judeţean Galaţi a adoptat miercuri, 20 martie, Hotărârea nr. 52 privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din Județul Galați a cotei de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (bugete de funcționare, compensare pierderi și finanțarea cheltuielilor cu asistența socială) în anul 2019.

Conform Hotărârii, municipiul Tecuci primeşte 0,00 lei la capitolul 17,5 % din impozitul pe venit şi 0,00 lei alocări TVA pentru asigurarea bugetului de funcţionare.

La capitolul alocări TVA pentru compensări pierderi municipiului Tecuci i se alocă 1.136 mii lei, iar pentru cheltuielile cu asistenţa socială alocările de TVA sunt în sumă de 7.154 mii lei.

Banii primiţi de toate unităţile administrative ale judeţului Galaţi se regăsesc în tabelul următor: