Alt proces pierdut în instanță. Hurdubae bun de plată

 

Nona Popovici a dat în judecată Primăria, reprezentată prin primar, obiectul dosarului fiind un litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr. 188/1999), respectiv Dispoziţia nr. 96/16.01.2017, emisă de Hurdubae, prin care s-a dispus încheirea contractului de muncă al acesteia.

Conform informațiilor de pe site-ul Tribunalului, solutia pe scurt este: „Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Fotache Valerica, Grigoriu Mihaela şi Hasan Valeriu Gabriel. Respinge acţiunea formulată de reclamanta Popovici Nona în contradictoriu cu pârâţii Fotache Valerica, Grigoriu Mihaela şi Hasan Valeriu Gabriel ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta Popovici Nona în contradictoriu cu pârâta UAT Tecuci.

Anulează dispoziţia nr. 96/16.01.2017 şi dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară prin reintegrarea reclamantei în funcţia publică deţinută anterior încetării raportului de serviciu. Obligă pârâta UAT Tecuci să plătească reclamantei drepturile salariale de la data de 24.01.2017 (data încetării raportului de serviciu) până la data reintegrării, la care se adaugă dobânda legală calculată până la data plăţii.

Potrivit art. 451 alin. 1 rap. la art. 453 alin. 1 din NCPC, obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 4.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge celelalte pretenţii ca nefondate. Obligă reclamanta să plătească pârâţilor Fotache Valerica şi Grigoriu Mihaela suma de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Galați, sub sancțiunea nulităţiiˮ.

A fost făcute recursuri, atât de Primărie cât și de reclamanta N. Popovici care dorea și daune morale, iar astăzi, 27 martie, aceste recursuri au fost declarate nefondate de către Curtea de Apel Bacău.

Așadar, soluția rămâne definitivă și irevocabilă. Nona Popovici va fi reangajată la Primăria Tecuci ca șef serviciu și va trebui să i se plătească drepturile salariale din ianuarie 2017 până în prezent, plus dobânzile aferente. Este vorba de mulți, mulți bani!

 

 

You cannot copy content of this page