Angajările din ultimii ani au împovărat contribuabilii tecuceni

 

Tecucenii trebuie să ştie de ce plătesc taxe şi impozite mărite

În anul 2015 organigrama și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Tecuci prevedea un număr de 242 posturi. Dintre acestea, 109 funcţii erau ocupate, iar 133 funcţii vacante.

Prin HCL 165 din 29 decembrie 2016 a fost aprobată modificarea organigramei și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului.

În anul 2018 au continuat demersurile de recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Primăriei municipiului Tecuci. În anul 2018  organigrama prevedea 242 de posturi, din care 159 au fost ocupate, iar 83 erau libere.

În afara posturilor înregistrate există altele unde angajarea s-a făcut prin numire, pe perioadă determinată, şi nu prin concurs.

„Pe parcursul anului (2018) au fost organizate concursuri de ocupare a posturilor vacante pentru: Direcția General Economică, Direcția Servicii Publice, Serviciului Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă, Serviciul Comunicare, Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice, Biroul Fonduri Europene, Biroul Achiziții Publice, Biroul Monitorizarea Situațiilor de Urgență”, se arată într-un raport semnat de primarul Hurdubae.

„Angajările s-au făcut respectând procedurile prevăzute de legislația în vigoare”, mai spune Hurdubae. În privinţa acestui lucru nu avem nicio îndoială.

Nu ne rămâne decât să aflăm ce au făcut în plus cei peste cincizeci de funcţionari angajaţi în ultimii trei ani şi care este aportul acestora la dezvoltarea municipiului Tecuci.