Şedinţă extraordinară a CL Tecuci în 19 august

 

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară luni, 19 august, la ora 16. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2019. Proiectul AICI.

2. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din preambulul HCL nr. 74/ 08.07.2019 privind modificare HCL nr. 99/24.05.2018 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare clădire școala Dimitrie Sturdza monument istoric, Tecuci, județul Galați”. Proiectul AICI.

3. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din preambulul HCL nr. 75/ 08.07.2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitare clădire școala Dimitrie Sturdza monument istoric, Tecuci, Județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10.1.B. Proiectul AICI.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 55/13.05.2019 privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2019. Proiectul AICI.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul „Modernizare strada Ion Petrovici – str. Cuza Vodă, intravilan DJ 251” Municipiul Tecuci, județul Galați – Tronson DJ 251, Tecuci – Matca, Km 2+121-2+550, 4+130-4+393, str. Cuza Vodă km 1+531-1+554”. Proiectul AICI.

6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip –„Construire bază sportivă TIP 1, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26 B, municipiul Tecuci, județul Galați”. Proiectul AICI.

7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra unei suprafețe de teren de 15 mp, în favoarea II Buhoci Sofia pentru amplasarea conductelor aferente proiectului –Extindere rețea apă și de canalizare – branșament apă rece și canalizare. Proiectul AICI.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil(teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci situat în str. Plt. Stoicescu FN. Proiectul AICI.

 

One thought on “Şedinţă extraordinară a CL Tecuci în 19 august”

  1. buna ziua aş dori să las şi eu un com , de 6 ani ma duc la un balci tradițional tot aşa a ramas micul orase Tecuci , ar fi şi cazul sa se faca ceva , e şi cazul e intro stare foarte Naşpa , urmeaza alegerile cred ca asta e problema faceți ceva va rog personal o schimbare in bine ca e şi cazul ; Radu Bistrita

Comments are closed.