Primăria nu s-a înregistrat ca plătitor de impozit pe profit la încasări de 2.048.731 lei

 

Un control al Curţii de conturi efectuat la sfârşitul lunii iunie 2019, la Primăria Tecuci, constată noi nereguli în visteria locală.

Astfel, la verificarea veniturilor din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat s-a constatat faptul că în anul 2018, în contul de execuţie „Venituri bugetul local Tecuci” la data de 31 decembrie 2018, Primăria nu a raportat încasări realizate la „Venituri din concesiuni şi închirieri” în sumă de 2.048.731 lei.

Acestea reprezintă veniturile din activităţi economice iar entitatea nu s-a înregistrat ca plătitor de impozit pe profit pentru aceste venituri şi, în consecinţă, nu a depus Declaraţia 101, adică Declaraţia privind impozitul pe profit.

Drept urmare, Curtea de conturi a decis: „Veţi dispune Declaraţia 700 pentru înregistrarea / modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal în sensul înregistrării ca plătitor de impozit pe profit, veţi calcula pentru perioada 2016 – 2018 profitul impozabil / pierderea fiscală, după caz, conform prevederilor legale. Veţi depune Declaraţia 101 privind impozitul pe profit pentru perioadele respective şi veţi plăti în funcţie de rezultatul obţinut impozitul pe profit”.

Termenul de realizare pentru îndreptarea acestei abateri este până la 30 noiembrie 2019.