Sumele plătite lunar pentru întreţinerea spaţiilor verzi şi pentru servicii de ecarisaj

 

Un document emis de Direcţia economică din Primăria Tecuci precizează sumele plătite de contribuabilii tecuceni pentru întreţinerea parcurilor şi a spaţiilor verzi, a Cimitirului, precum şi prestaţiile de ecarisaj.

La capitolul „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement” se specifică faptul că pentru întreținere spații verzi şi parcuri se plăteşte 395.000 lei / lună. Separat, pentru întreţinerea Parcului Dendrologic se alocă suma de 13.330 lei / lună.

Din capitolul „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale” aflăm că suma de 33.000 lei / lună merge către întreținere Cimitir.

Capitolul „Salubritate” consemnează că pentru măturat manual şi mecanizat se plăteşte 280.000 lei / lună, iar pentru colectare deşeuri accidentale 20.000 lei / lună.

Prestaţiile de ecarisaj sunt încadrate la „Alte servicii în domeniul protecției mediului” cu cheltuieli de 75.000 lei / lună.

Mult, puţin, acestea sunt o parte dintre sumele cheltuite, lunar, la nivelul municipiului Tecuci. Cât priveşte calitatea serviciilor oferite pentru aceste costuri, rămâne să o constatăm împreună.