Primăria îşi completează organigrama. Concurs pentru cinci funcţii de consilier

 

Primăria Tecuci organizează concurs pentru ocuparea a cinci funcții publice de execuție, vacante în structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.

Funcţiile scoase la concurs sunt:

– 2 funcții publice de execuție de consilier clasa I grad profesional superior Comp. Gestionarea Relațiilor cu Societatea Civilă și Mass Media;

– 1 funcție publică de execuție de consilier achiziții  publice clasa I grad profesional principal din cadrul Biroului Achiziții Publice ;

– 1 funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Biroului Fonduri  Europene – SSM;

– 1 funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul Biroului Agricol.

Concursul se va desfășura în trei etape, după cum urmează:

1. Selecția dosarelor – în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs;

2. Proba scrisă – 9 ianuarie 2020, ora 10;

3. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției şi la avizier, respectiv 5 decembrie – 24 decembrie 2019.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la sediul Primăriei Tecuci.