Ultima şedinţă ordinară din acest an a Consiliului local

 

Luni, 23 decembrie 2019, de la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2020.

7. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de „cetățean de onoare” al Municipiului Tecuci, domnului sublt. (p.m.) Toboș Silvică, Erou al Revoluției.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2020.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci pentru unele activități din Serviciul de salubrizare, începând cu data de 1.01.2020. 

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele contabile ale Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. a unor debitori, persoane fizice, declarați insolvabili de executorul judecătoresc.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării.

13. Proiect de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe prin metoda indexării și înregistrarea rezultatelor în contabilitate.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de sprijinire a Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la școală, până la sfârșitul anului 2020.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență domnului Danţiş George Emanuel.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru terenurile destinate construirii de garaje, terenuri aparținând Municipiului Tecuci.

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci a unor imobile cu destinația de locuințe de serviciu.

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci.

Informări, interpelări, petiții.

 

One thought on “Ultima şedinţă ordinară din acest an a Consiliului local”

  1. Pct. 21 are legătură cu dorința primarului de înlocuire a managerului Viorel Burlacu cu o anume Monica Precupanu, scoasă la înaintare în ultimul timp de PSD Tecuci.

Comments are closed.

error: Content is protected !!