Salariaţii bugetari din Tecuci. Posturi aprobate, ocupate şi vacante

 

În data de 31 ianuarie 2020, Primăria a afişat pe site-ul propriu proiectul de buget pe anul în curs. Anexa 6 ataşată acestui proiect prezintă numărul de salariaţi permanenţi şi temporari pe anul 2020.

Astfel, la nivelul Primăriei Tecuci sunt aprobate 213 posturi din care sunt ocupate 162, iar 51 sunt vacante. Opt dintre funcţionarii angajaţi cumulează pensia cu salariul.

 La Asistenţa Socială sunt aprobate 161 posturi, 138 dintre acestea fiind ocupate, iar 23 vacante. În tabel sunt afişate posturile ocupate în cadrul cabinetelor medicale şcolare, asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi şi personalul de la cantina socială.

Biblioteca municipală are 15 posturi aprobate. Dintre acestea, 12 sunt ocupate şi 3 sunt libere.

SPCLEP Tecuci are 21 de posturi aprobate, 16 ocupate şi 5 vacante. La Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sunt încadrate trei persoane care cumulează pensia cu salariul.

Poliţia locală are 45 de posturi aprobate. Sunt ocupate 44, iar un post este vacant. Trei dintre persoanele încadrate cumulează pensia cu salariul.

 La Spitalul municipal sunt aprobate 512 posturi, 419 ocupate şi 93 vacante.

Casa de cultură are aprobate 15 posturi, dintre care 12 sunt ocupate iar 3 vacante.

La Muzeul de istorie sunt aprobate 15 posturi. Sunt ocupate 12, iar 3 sunt vacante.

Astfel, la nivelul municipiului Tecuci există 608 funcţii bugetare aprobate, dintre care 503 sunt ocupate şi 105 vacante. Paisprezece dintre persoanele angajate cumulează pensia cu salariul.

 Pe de altă parte, în Primărie există şi alte tipuri de contracte, pentru care cei angajaţi nu au dat concurs, persoanele fiind încadrate pe perioada actualului mandat. Aceste persoane nu apar în tabel. În tabel nu apar nici 24 funcţionari, angajaţi la birourile Asistenţei Sociale.

În acest moment, cel mai mare angajator este Spitalul, cu 419 angajaţi, urmat de Primărie, cu 162 posturi recunoscute şi Asistenţa Socială, cu 138 posturi afişate.

Tabelul nu conţine angajaţii de la Administraţia Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi, cei de la Compania de Utilităţi Publice şi Pieţe Prest, aceste societăţi bugetare având alt statut.