Concurs anunţat cu trei zile lucrătoare înainte de ultima zi de depunere a dosarelor

 

Astăzi, 13 februarie 2020, Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci s-a gândit că ar fi bine să înştiinţeze şi tecucenii interesaţi că organizează un concurs de angajare.

Drept urmare, la căderea serii, pe site-ul Primăriei Tecuci a apărut anunţul concursului pentru ocuparea postului de şef serviciu economic şi resurse umane, vacant în cadrul societăţii. Mai mult, înştiinţarea a apărut la secţiunea Anunţuri şi nu la Concursuri / examene.

Criterii de selecţie: studii superioare în domeniul economic; vechime în specialitate, peste 5 ani.

Concursul va avea loc în data de 24 februarie 2020, la ora 10. Dosarul de concurs se va depune la secretariatul societăţii, până la data 19 februarie 2020, ora 12. Selecţia dosarelor va avea loc în data de 20 februarie 2020, la 12,30.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul societăţii sau la tel. 0372.959.393.