„Extemporal la inimă”. Dionisie Duma – Un Poet din Tecuci

 

„Când glasul poetului nu mai răsună, doar lira-i străbate peste timp”

Marţi, 18 februarie 2020, la Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” din Tecuci a avut loc o adunare comemorativă: Dionisie Duma, omul și artistul creator. 

Evenimentul derulat a avut ca invitaţi oameni deosebiţi, reprezentativi pentru cultura tecuceană și nu numai, profesor Radu Vladimir, preotul Velicu Constantin și poetul Ilarion Boca.

În prezenţa elevilor și a cadrelor didactice, prof. Radu Vladimir a adus un omagiu celui care a fost omul, profesorul, poetul Dionisie Duma, un artist pentru care cuvântul născut din necuvânt răspândește și azi mireasma versurilor sale. Poezii ale poetului Dionisie Duma au fost recitate de către elevii claselor a XI-a, momente care au incitat la o interesantă dezbatere asupra tematicii abordate de artist în creațiile sale din numeroasele volume publicate. Fost profesor care a slujit limba şi literatura română în armonie cu elevii acestui liceu până în ultimul an de activitate la catedră (1999), Dionisie Duma a devenit una dintre personalităţile de referinţă din istoria acestei tinere şcoli.

 Prin grija pentru promovarea valorilor culturale locale, preotul Constantin Velicu a oferit spre prezentare documentarul video „Un Poet din Tecuci”, creaţie personală de mare impact asupra auditoriului, care a inclus fragmente de reportaje, aprecieri ale unor critici literari, interviuri, selecţii din volumele de poezii publicate, instantanee foto-video, originala poezie în acrostih dedicată special marelui poet tecucean dispărut dintre noi prea devreme, acum doi ani, al celui care nu demult se întreba, poate nu întâmplător „De unde vii? De unde vin? / Ne-adună visele-mpreună”.

Portretul moral al celui comemorat a fost creionat cu sensibilitate de poetul tecucean Ilarion Boca. Acesta a pus accent pe dimensiunea spirituală, pe calitatea de prieten devotat, pe cultura omului și artistului Dionisie Duma, care a fost evocat astăzi şi de un numeros grup de scriitori tecuceni, în cadrul unei slujbe religioase la mormântul din Cimitirul „Eternitatea”. S-au citit versuri închinate celui dispărut, un pios omagiu al poeţilor mai tineri adresat  celui pe care îl numeau plini de respect „Maestre”.

 O candelă aprinsă pe catedră, alături de portretul Poetului şi de mai multe dintre volumele publicate în cei peste 40 de ani de la debutul său literar: „Arderi”, „Catedrala de cuvinte”, „Extemporal la inimă”, „Oceanul de stres”, „Al patrulea păcat”, „Aceste zile”, „Lângă liniştea inimii”,volumul antologic „Revelaţii”, „Exerciţii de primenire” (în colecţia Opera omnia), „Un alt popas”, ş.a. Biblioteca a primit şi o donaţie de volume destinate atât generaţiei tinere cât şi celor maturi, alături de revista „Tecuciul literar-artistic” în paginile căreia sunt publicate atât creaţii ale scriitorilor locali, cât şi ale unor artişti plastici / scriitori / compozitori din ţară şi din diaspora.

Coordonatoarea acţiunii comemorative, profesoara Monica Târziman, alături  de conducerea liceului, de bibliotecara şcolii şi de alţi profesori prezenţi, au îndemnat pe elevi să-şi lărgească orizontul cultural, să cunoască mai în detaliu tradiţiile şcolii, ale oraşului şi ţinutului în care trăiesc. Iar „Un poet întotdeauna știe că nemurirea sa va sta în propria-i creație.”

 

You cannot copy content of this page