Disperare în administraţie: Şedinţă a Consiliului local programată marţi, la ora 8

 

Marţi, 3 martie 2020, de la ora 8, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent trimestrelor II-IV ale anului 2020.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Casei de Cultură Tecuci.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Modernizare corp clădire Secția Pediatrie” Spitalul „Anton Cincu” Tecuci.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 125 din 01.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.

12. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 152 din 11.07.2017 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul „Șansa T –Măsuri integrate în educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”.

13. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 72 din 29.03.2018 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul „Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusivă a grupurilor vulnerabile.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerea unor bunuri situate în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 125 din 2018.

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului închirierii pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, în anul 2020.

17. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local privind revocarea din funcția de Administrator Public al U.A.T. Municipiul Tecuci al domnului Mircea Iulian.

 

One thought on “Disperare în administraţie: Şedinţă a Consiliului local programată marţi, la ora 8”

  1. Eu m-am întrebat cum poate cheltuii Hurdubae cele 300 de miliarde în cele 3 luni de mandat rămase, în condițiile în care se știe cât de complicate sunt procedurile pentru antamarea lucrărilor de reparații. M-am dumirit după ce am citit comunicatul în care edilul susține că are nevoie de acești bani pentru repararea unui număr 33 de străzi. Banii se pot cheltui într-un timp așa de scurt doar dacă sunt dați pe studii de fezabilitate și proiecte, pe care administrația le achiziționează direct fără licitație. Asta înseamnă că, după alegeri, noul primar se va trezi, probabil, cu 33 de studii de fezbilitate și 33 de proiecte și zero lei pentru efectuarea lucrărilor. Așa tun mai zic și eu.

Comments are closed.

error: Content is protected !!