Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Luni, 21 septembrie, de la ora 10, Consiliul local Tecuci este convocat în şediţă ordinară. Şedinţa va avea loc la Sala Studio a Casei de cultură, cu următoarele proiecte aflate pe ordinea de zi:   

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a Registrului Agricol la nivelul U.A.T. Municipiul Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinții Impărați Constantin și Elena, Tecuci, pentru obiectivul „Lucrări clopotniță și achiziții clopote”.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2020 – 2021.

5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cofinanțarea lucrărilor de extindere rețea de distribuție energie electrică pe strada Regina Maria și acordul de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrărilor.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul „Extindere rețele de iluminat public și casnic din Municipiul Tecuci – tronson str. Gloriei – (proiectare și execuție)” Municipiul Tecuci, Județul Galați.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor depuse de cetățeni care beneficiază de prevederile Legii 15/2003.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Tecuci, ANL 1, sc. 2, ap. 18, către Tofaleanu Roxana.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Tecuci, ANL 1, sc. 2, ap. 23, către d-na Postelnicu Elena.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Tecuci, ANL 1, sc. 4, ap. 55, către dl. Radu Mircea.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren de 296 mp din domeniul privat al Municipiului Tecuci, situat în str. Costache Racoviță nr. 3.

Informări, interpelări, petiții.