Ședința ordinară a CL pe luna decembrie

 

Consiliul local Tecuci este convocat în ședință ordinară în data de 28 decembrie, ora 16. Întrunirea are loc la Casa de Cultură. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:  

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2020.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2021.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

6.Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Tecuci în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și punctul 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2021-2022.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SASDEE Galați, pentru o suprafață de 217,4 mp de teren situat în Municipiul Tecuci.

9.Proiect de hotărâre privind prelungirea transmiterii în folosință gratuită Asociației Columbofile „Porumbei Maraton” a unui imobil situat în Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L. în Municipiul Tecuci.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință convenabilă în anul 2021.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială în anul 2021.

13.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenurile și spațiile cu altă destinație decât locuință, proprietatea UAT Municipiul Tecuci.

14.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația cabinete medicale, proprietatea UAT Municipiul Tecuci.

15.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, Str.1 Decembrie 1918, Nr. 33.

16.Proiect de hotărâre privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2021.

17.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 167/30.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci.

18.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei pentru atestarea persoanelor fizice care doresc să aibă calitatea de administrator de condominii, a reorganizării comisiei de soluționare a contestațiilor pentru atestarea persoanelor fizice care au calitatea de administrator de condominii precum și modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului pentru atestarea administratorilor de condominii.

19.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021.

20.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a Contractului de mandat nr. 5560/03.09.2018 a domnului Vîrlănuță Constantin Director Administrativ al Societății Compania de Utilități Publice SRL Tecuci ca urmare a renunțării directorului administrativ la mandatul încredințat.

Informări, interpelări, petiții.

 

One thought on “Ședința ordinară a CL pe luna decembrie”

  1. Pesediștii se laudă pe toate drumurile că ei conduc orașul și în consiliu nu vor trece decât proiectele lor. În aceste condiții activitatea primăriei este practic blocată. PSD-ul și UIPT-ul trebuie să înțeleagă că au fost votați de tecuceni să contribuie la dezvoltarea orașului și nu pentru interesele găștilor din cele două partide.

Comments are closed.

error: Content is protected !!