Înfiinţarea Parcului industrial, un proiect respins în CL

 

Doar 15 din cele 18 proiecte au trecut

Astăzi a avut loc prima şedinţă ordinară a Consiliului local pe anul în curs. Din totalul de 19 consilieri, au fost prezenţi 18, lipsind, motivat, Sorin Bîrzu.

Pe ordinea de zi au fost 18 proiecte de hotărâre. Un număr de 15 proiecte au trecut, fiind votate de consilieri, iar trei proiecte nu au trecut, neavând cvorumul necesar adoptării.

Cele trei proiecte care nu au fost adoptate sunt următoarele:

– „Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru participarea U.A.T. Municipiul Tecuci ca membru fondator la constituirea și funcționarea unui parc industrial pe amplasamentul din incinta fostei UM 01589”;

– „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor prevederi din H.C.L. nr. 126/01.11.2019 privind Contractele de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate în Municipiul Tecuci”;

– „Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinei de prioritate a solicitanților, în scopul atribuirii în folosință gratuită a loturilor de teren rămase disponibile, conform Legii 15/2003”.

Proiectele menţionate nu au primit votul consilierilor din PSD şi UIPT.

Opiniile privind înfiinţarea Parcului industrial la Tecuci, a modificării unor prevederi privind contractele de delegare a transportului public local, precum şi criteriile pentru solicitanţii de locuinţă le vom reda în alt material.