Concursuri pentru ocuparea funcţiei de secretar

 

Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de secretar instituție unitate de învățământ (S).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvirea unei instituții de învățământ superior, de lungă sau scurtă durată, certificată prin diplomă de licență; vechime – minimum 10 ani în muncă; să dețină cunoștințe de operare PC la nivel avansat (MS Office, operare baze de date, navigare internet) certificate prin atestat, diplomă, foaie matricolă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 19 martie 2021, ora 14 – termenul limită de depunere a dosarelor;

– 25 martie 2021, ora 8 – proba scrisă;

– 30 martie 2021, ora 8 – proba practică;

– 2 aprilie 2021, ora 8 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială din Tecuci, jud. Galați. Tel. 0236.811.866 sau 0762.045.297.

Anunţul AICI.

Şcoala Gimnazială „Gabriel Drăgan” Nicoreşti organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de secretar II S.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: vechime și experiență pe un post similar (administrativ), în prelucrarea informațiilor și relații cu publicul – minimum 6 ani; studii superioare, finalizate cu diplomă de licență – profil economic / administrativ; utilizarea resurselor și a instrumentelor TIC, concretizate în cunoștințe solide și atestate cu studii de specialitate, de operare pe calculator (Excel, Word); cunoștințe de contabilitate primară pentru întocmirea statelor de personal, calcularea drepturilor salariate ale personalului sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate; cunoașterea unei limbi străine. Toate condițiile vor fi susținute cu acte doveditoare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 16 martie 2021, ora 12 – termenul limită de depunere a dosarelor;

– 23 martie 2021, ora 9 – proba scrisă;

– proba interviu – data și ora susținerii interviului se afișează o dată cu rezultatele la proba scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale din com. Nicoreşti, jud. Galaţi. Tel 0236.867.034 sau 0755.065.305.

Anunţul AICI.