Semnal editorial – Revista „Tecuciul literar-artistic” nr. 59

 

Îi informăm pe cititori, în general pe toţi iubitorii de literatură şi artă din comunitate că acum, la finele lunii martie din anul pandemic 2021, a ieşit de sub tipar cel mai recent număr, 59, al revistei „Tecuciul literar-artistic”. Depăşind condiţiile speciale şi normele de securitate sanitară impuse de Covid-19, autorii materialelor publicate (recenzii ale unor noi apariţii editoriale, interviuri, memorii, eseuri, impresii de călătorie, evenimente istorice şi sociale cu ecouri în destinul urbei noastre şi al României, creaţii literare diverse – poezie, proză, teatru, cronici plastice, comemorări, restituiri valorice spirituale, etc.) au continuat să ne ofere cu harul lor, rodul strădaniilor întru continuitatea culturală tecuceană.

Dintre autorii articolelor, studiilor şi creatorii care publică în acest număr 59 al revistei cu apariţie trimestrială, notăm numele condeierilor tecuceni binecunoscuţi publicului larg prin preocupările lor literar-artistice remarcabile: Ştefan Andronache, Eleonora Stamate, Dan Movileanu, Vladimir Radu, Cristian Călugăru, Tănase Dănăilă, Narcisa Boldeanu, Paul Blaj, pr. Ionel Rusu, Daniel Bradea, Daniel Mazilu, Gh. N. Vasilache. 

Revista şi-a deschis orizonturile către Ţară şi către Diaspora, găzduind în paginile ei câteva nume bine cunoscute în spaţiul cultural românesc: A. G. Secară, Ştefan Munteanu, Theodor Parapiru, dr. Mihai Ganea, Carmen Bugan, Elena Netcu, Violeta Ionescu, Ion Manea, Marin Năstase, Katia Nanu, Ion Fercu, Calistrat Costin. Andrei Petruş, Livia Ciupercă, Adrian Dinu Rachieru,  Doru Scărlătescu, Ghiţă Nazare, Ioana Scărlătescu, Angela Baciu, Petre Isachi. 

Facem menţiunea că revista, editată într-un tiraj limitat la doar 100 de exemplare care se distribuie gratuit, apare prin alocarea unui fond special de către Primăria Tecuci, cu aprobarea Consiliului Local.

Revista şi-a propus în noua sa concepţie editorială să dedice numere speciale unor personalităţi literare ori artistice de mare anvergură pentru cultura naţională. Amintim că ultimele numere au fost focusate pe creaţia unor creatori de marcă: Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Gheorghe Petraşcu, Eugen Ionescu, Cezar Ivănescu.

Numărul recent apărut propunea iniţial reîntâlnirea cu opere ale unor creatori intraţi în conştiinţa publicului: Nichita Stănescu, Grigore Vieru, Constantin Doboş. Am consacrat ulterior, un loc special recent-trecutului în lumea umbrelor, poetului român din Basarabia, Nicolae Dabija, academician, un prieten devotat al revistei noastre, al scriitorilor şi publicului tecucean.

 Şi acest număr 59 dovedeşte a fi rămas fidel intenţiilor iniţiale, de a induce lectorilor o atmosferă relaxantă, de seriozitate, de dezbateri de profunzime, respect în limitele unui comportament specific actului de cultură, de toleranţă, dar și de spirit critic. Este evidentă dorinţa de a reactiva unele valori creative, condamnate la uitare, redescoperirea spiritualităţii locale, regionale şi naţionale, promovarea tezaurului etnofolcloric autentic, redeșteptarea sentimentului naţional dar şi racordarea cultural-artistică la mişcările europene de referinţă şi de actualitate. Sunt dezvoltate proiecte culturale generoase, alături de colaboratori remarcabili din ţară, de peste Prut, din întreaga diaspora.

Cititorii au posibilitatea să identifice în paginile publicaţiei trimestriale editoriale de înaltă ţinută spirituală, interviuri din ţară dar și din străinătate, paginile de poezie, eseuri, proză, cronici literare, evenimentele culturale, vernisaje, pagini memorabile de istorie, rubrica „Revista revistelor” (o revistă a presei literar-culturale româneşti provinciale dar şi din cele trei capitale – Iaşi, Chişinău, Bucureşti) meridiane spirituale româneşti sau europene, debuturi literare, lucrări bilingve ori traduceri, nelipsind desigur nici corespondenţe culturale din Israel, Italia, America.

Redactorii îşi propun pentru viitor diversificarea domeniilor de abordare literar-artistică, încercând să depăşească inerţia, lipsa de implicare a unor intelectuali locali, de la care comunitatea aşteaptă mai mult, inclusiv prin îndemnurile către tânăra generaţie de a se apleca cu mai mult respect spre cultură, spre tradiţia receptării unor valori spirituale autentice.

Autentică efigie culturală a municipiului Tecuci, revista „Tecuciul literar-artistic” oglindeşte în paginile ei tot ce a produs şi produce mai valoros vatra noastră de cultură, statornică aici, la poalele Podişului Moldav, spre bucuria şi mândria locuitorilor acestui străvechi ţinut românesc.

Înfiinţată de peste 15 ani, revista „Tecuciul literar-artistic” apare sub responsabilitatea redacţională a prof. Eleonora Stamate. Prin numărul substanțial de pagini, prin valoarea documentară, artistică şi prin calitatea demersului critic şi istoric literar, publicaţia aceasta a intrat imediat în circuitul revuistic naţional şi chiar internaţional, impunându-se ca un brend al Tecuciului contemporan. Dincolo de atitudinea mai rezervată a unora dintre concetăţenii noştri (intelectuali şi făuritori de cultură sau iubitori de cultură autentici, dar cu un ego augmentat), sunt tot mai numeroase ecourile şi aprecierile înregistrate de calitatea superioară a conţinutului şi a realizării grafice, sunt tot mai numeroase recunoaşterile, premiile şi diplomele obţinute în ultimii ani de cei care scriu în paginile revistei. În fapt un puternic motiv de mândrie pentru toţi tecucenii.

Spre plăcerea şi bucuria cititorilor interesaţi, din Tecuci, din ţară sau din lume, vom posta în zilele următoare integral în format electronic nr. 59 al revistei noastre de 160 de pagini. (Editată prin Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” din Tecuci, revista poate fi citită pe www.bstp.ro)

 

RV

 

One thought on “Semnal editorial – Revista „Tecuciul literar-artistic” nr. 59

  1. Deoarece autorul acestui text susține că în revistă sunt ,,dezbateri de profunzime”, că este ,,promovat tezaurul etnofolcloric autentic”, ,,racordarea cultural-artistică la mișcările europe de referință” și că ,,sunt dezvoltate proiecte culturale generoase”, cred că trebuiau prezentate și exemple în acest sens. Altfel, sunt doar vorbe în vânt.

Comments are closed.