Reorganizarea societăţilor tecucene: Cimitirul trece la Pieţe Prest

 

În cadrul mai multor întâlniri, primarul Lucian Costin a declarat public faptul că intenţionează o restructurare a societăţilor tecucene aflate sub tutela Consiliului local Tecuci, pentru a eficientiza activitatea acestora şi pentru a face economii.

Două dintre proiectele şedinţei ordinare care se va desfăşura în 25 iunie au în vedere restructurarea discutată. Mai precis, Consiliul local este solicitat să aprobe modificarea actului constitutiv al SC Pieţe Prest Tec SRL Tecuci, prin introducerea de coduri CAEN pentru activităţi secundare. În aceeaşi şedinţă, se solicită modificarea organigramei societăţii Pieţe Prest Tec, astfel încât aceasta să preia angajaţii Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi SRL Tecuci.

 În cadrul Pieţe Prest Tec se va înfiinţa Serviciul Administrare şi întreţinere Cimitir. Structura societăţii Pieţe Prest Tec va fi formată din: 1 Administrator, 1 Director executiv, 2 Servicii, 4 Birouri şi 11 Compartimente. Conform organigramei vor exista 73 de angajaţi.

Aşa cum am menţionat, actuala administraţie şi-a exprimat intenţia de a eficientiza societăţile tecucene, prin restructurarea lor. Subiectul a fost atins de multe ori, dar de fiecare dată opoziţia din Consiliul local a reuşit să îl fenteze, fără să adopte clar o poziţie pro sau contra restructurărilor.

 

One thought on “Reorganizarea societăţilor tecucene: Cimitirul trece la Pieţe Prest

  1. Organigrama este propusă de directorul societății, care este pus de P.S.D. Surprinde nr. mare de taxatori (9) și al angajaților de la resurse umane (7).

Comments are closed.

You cannot copy content of this page