„Ornicul trecerii” s-a oprit într-un septembrie blând

 

Cu regret, colectivul Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” Tecuci anunţă dispariţia celui care a fost Ion Hurjui, fost elev al liceului nostru, disins  profesor în cadrul U.M.F. Iaşi, scriitor şi îndrumător al vieţii culturale ieşene, Cetăţean de onoare al municipiului Tecuci. 

Holurile liceului nostru păstrează urma paşilor distinsului profesor care a ţinut să fie prezent în anul 1978 la sărbătorirea centenarul liceului, dar şi la cea de-a 115-a aniversare a liceului, organizată în anul 1993.

S-a născut la Ploscuţeni, în fostul judeţ Tecuci, pe 1 mai 1933. A fost elev al Liceului D.A. Sturdza Tecuci, pe care l-a absolvit în anul 1951, apoi a urmat Facultatea de Medicină din cadrul I.M.F. Iaşi, până în anul 1957. A profesat  medicina parcurgând etapele dezvoltării profesionale, iar în anul 1965 a  început o carieră didactică strălucită în cadrul Facultăţii de Medicină din Iaşi. Timp de peste 30 de ani a îndrumat şi a inspirat tinerele generaţii de medici, a publicat lucrări ştiinţifice de referinţă în domeniul medical, şi-a valorificat calităţile manageriale ca director al Policlinicii Universitare Iaşi sau ca preşedinte al Societăţii Române de Geriatrie.

Spiritul analitic al distinsului profesor Ion Hurjui a fost dublat permanent de un suflet sensibil şi rafinat  pe care îl putem descoperi în volumele sale de versuri, cunoscute şi apreciate de critica ieşeană. Primul volum de poezie, „Noaptea Pandorei” apărut în anul 1969, va fi urmat de alte zămisliri profunde şi tulburătoare, grupate în volumele „Ornicul trecerii”, „Poemia”, „Aprilie”, „Limba Hu”, „Sunetul cheamă  auzul”. Este şi autor al unui roman intitulat „Iubire din strada a şaptea”, apărut în anul 1980.

A fost o personalitate împlinită, cu valenţe ştiinţifice şi culturale remarcabile, care s-au materializat într-o moştenire valoroasă pe care suntem datori să o cunoaştem şi să o  apreciem cum se cuvine.

Un grup de profesori, studenţi şi elevi ai CNCH Tecuci a depus o coroană de flori la capela Cimitirului „Sfinţii Petru şi Pavel” din Iaşi şi a transmis un mesaj de condoleanţe fiicei defunctului. Aceasta a mulţumit pentru gestul de mare sensibilitate făcut de tecuceni.

Drum lin către stele, domnule profesor!

Să  aveţi odihnă veşnică, alături de sufletele alese ale neamului românesc!

Condoleanţe şi profundă compasiune  pentru familia îndurerată!

 

Conducerea Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” Tecuci

în numele generaţiilor de profesori, de studenţi şi de elevi

ai acestei prestigioase instituţii de educaţie şi învăţământ