Bani de la Guvern: Municipiul Tecuci primeşte 2 milioane de lei

 

Ieri, 6 octombrie 2021, Guvernul a adoptat o hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară pentru unele unităţi administrativ-teritoriale şi consilii judeţene. Suma alocată primăriilor din judeţ şi Consiliului Judeţean Galaţi este în cuantum de 16.601.000 lei.

La alocare s-a avut în vedere solicitările unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi cu privire la sumele necesare finanţării până la 31 decembrie 2021 a plăţilor pentru cofinanţare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile şi/sau programe naţionale, cheltuieli neeligibile, corecţii financiare precum şi a cheltuielilor urgente cu salarii, asistenţă socială, facturi pentru utilităţi, etc. 

Municipiului Tecuci a obţinut suma de 2.000.000 lei pentru plata unor lucrări aflate în derulare, măsuri sociale, sau asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă epidemică a instituţiilor din oraş.

Alte sume: Barcea – 430.000 lei; Buciumeni – 50.000 lei; Cosmeşti – 50.000 lei; Drăgăneşti – 620.000 lei; Ghidigeni – 640.000 lei; Gohor – 50.000 lei; Iveşti – 660.000 lei; Lieşti – 430.000 lei; Munteni- 50.000 lei; Ţepu – 50.000 lei; Umbrăreşti – 300.000 lei; Valea Mărului – 50.000 lei.

Consiliului Judeţean Galaţi i-au fost alocaţi 4.301.000 lei, pentru obiective sau măsuri aflate în derulare.