Cinci funcții scoase la concurs de Jandarmeria Galați

 

În vederea completării deficitului de personal, Jandarmeria Galați va organiza concurs de încadrare din sursă externă pentru o funcție de ofițer și patru funcții de subofițer.

În perioada 8 – 15 octombrie, persoanele care doresc să ocupe o funcție în cadrul Jandarmeriei Galați pot aplica pentru una dintre cele cinci funcții scoase la concurs, prin rechemare în activitate, sau încadrare directă. Se urmăreşte în aces fel reducerea deficitului de personal și completarea posturilor vacante din zona neoperativă.

Persoanele interesate pot aplica pentru următoarele funcții:

– o funcție de ofițer specialist II la Compartimentul Marketing și Achiziții: studii universitare de licență – ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licență în unul din domeniile cuprinse în ramura de știință: științe militare, informații și ordine publică / inginerie civilă / inginerie electrică, electronică și telecomunicații / inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială / management / științe economice / științe juridice / științe administrative;

– o funcție de subofițer administrativ principal (șef popotă), la Compartimentul Popota de unitate – Serviciul Logistic: studii liceale cu diploma de bacalaureat / studii postliceale pentru formarea subofițerilor;

– o funcție de subofițer magaziner principal la Compartimentul Administrare patrimoniu imobiliar și protecția mediului – Serviciul Logistic: studii liceale cu diploma de bacalaureat / studii postliceale pentru formarea subofițerilor;

– o funcție de subofițer secretariat principal (și registratură) la Compartimentul Secretariat, documente clasificate și arhivă: studii liceale cu diploma de bacalaureat;

– o funcție de subofițer administrativ principal la Compartimentul Financiar: studii postliceale pentru formarea subofițerilor sau studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Detalii privind condițiile de participare la concurs, tematica de concurs și conținutul dosarului pot fi descărcate din pagina web www.jandarmeria galati.ro .

Înscrierile au loc între 8 – 15 octombrie, iar cererea de înscriere la concurs, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare și o fotocopie a documentului de identitate (B.I./C.I.) se transmit SCANATE la adresa de e-mail: [email protected], preferabil în format PDF (atașamentele nu trebuie să depășească dimensiunea de 15 Mb).