Tarife propuse pentru lucrări în Cimitir

 

Consilierii sunt solicitaţi să aprobe în şedinţa Consiliului local Tecuci care se va desfăşura joi, 28 octombrie, noile tarife care vor fi practicate de Societatea Pieţe Prest Tec SRL pentru activităţi din cadrul Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal.

Reamintim faptul că în şedinţa din 29 iulie 2021 consilierii locali s-au pronunţat în favoarea proiectului privind Delegarea gestiunii prin atribuire directă a Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal către SC Pieţe Prest Tec SRL Tecuci, pentru o perioadă de cinci ani. Către Pieţe Prest Tec a fost predat terenul cimitirului, cu alei, garduri, reţea de iluminat, canalizare, clădirea administrativă, grup statuar comemorativ, urmând ca societatea să asigure activităţile curente.  

Prin Proiectul de hotărâre nr. 130 din 15 octombrie 2021 „Se aprobă tarifele ce vor fi practicate de Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci pentru activități din cadrul Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezența hotărâre. Prevederile din prezenta hotărâre se vor aplica începând cu data de 1 noiembrie 2021”.

Creşterea tarifelor, începând cu 1 noiembrie, a fost solicitată prin adresa nr. 53037 din 12 octombrie 2021 a SC Pieţe Prest Tec SRL Tecuci.

Tarifele propuse pot fi vizonate în anexele de mai jos: