ITM: Informări privind munca nedeclarată

 

Acţiuni de informare din cadrul Campaniei Naţionale în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate

Campania Naţională în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii de activitate: construcții, fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase, protecție și pază depozite, service / spălătorii, comerț și lanțuri de aprovizionare, notariate, birouri de avocatură și birouri de arhitectură se desfășoară în perioada 30 august – 17 decembrie 2021.

Având în vedere faptul că, pe lângă atributul de control, Inspecţia Muncii are un important rol preventiv, de informare şi conştientizare a angajatorilor cu privire la importanţa respectării legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă, precum şi în contextul recentelor modificări şi completări ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, adoptate prin OUG nr. 117/04.10 2021, instituţia noastră a transmis un număr de 322 de scrisori de informare către angajatorii care prestează activitate în domenii susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate (construcţii, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, pază, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alte prestări de servicii, etc.).

Reamintim că:

1.Munca nedeclarată reprezintă:

– primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii – se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată;

– primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii – se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată;

– primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat – se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată;

– primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial – se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată.

2.Munca subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale – se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație.

Inspecţia Muncii desfăşoară, prin inspectoratele teritoriale de muncă, acţiunea de informare: „Viitorul tău începe azi. Meriţi ca munca ta să fie recunoscută”

Prin această acţiune de informare se urmărește creșterea gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce atât munca nedeclarată, cunoscuta sub denumirea de muncă „la negru”, cât și munca subdeclarată, denumită muncă „la gri”. Un element important al demersului inițiat de Inspecția Muncii îl constituie informarea lucrătorilor cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu angajatorii și cu privire la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească la negru sau la gri.

Inspecția Muncii a elaborat un pliant cu informații utile pentru lucrători sau potențiali lucrători care a fost adaptat cu datele de contact ale instituției noastre.

Pentru ca informațiile să ajungă la cât mai multe persoane care fac parte din grupul ţintă al acţiunii de informare am solicitat Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi colaborarea în vederea transmiterii pliantului unităţilor administrativ teritoriale de pe raza județului Galați, pentru afişarea acestuia de către primăriile din judeţ.

Începând cu data de 28 octombrie 2021 inspectorii de muncă au demarat acţiunea de distribuire a pliantelor şi informare a persoanelor în locuri consacrate ca având afluenţă de persoane: gări, autogări, staţii de transport în comun, pieţe, instituţii de colectare a taxelor, instituţii de furnizare de utilităţi, hipermarketuri / marketuri, primării, inclusiv în localităţile rurale din judeţul Galaţi, precum şi cu ocazia controalelor efectuate la angajatori.

Pliantul este postat pe pagina de web a instituției noastre, precum și pe pagina noastră de Facebook, este afișat la sediul instituției noastre precum și ale altor instituții locale din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale şi ale altor ministere.

 

Laurenţiu Asaftei

Inspector Şef

 

You cannot copy content of this page