Şedinţă extraordinară a CL în 5 noiembrie

 

Vineri, 5 noiembrie 2021, la ora 12, Consiliul local Tecuci este convocat în ședință extraordinară de îndată, care se va desfășura online. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 02.11.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 158/04.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții „Modernizare străzi etapa III – LOT 1 – Municipiul Tecuci, Județul Galați” prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții.

3. Proiect de hotărâre nr. 159/04.11.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tecuci în comisiile de evaluare pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și/sau director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci.