Concursuri pentru ocuparea posturilor de îngrijitor, fochist, muncitor, paznic

 

Şcoala Gimnazială „Ion Petrovici” Tecuci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de muncitor II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: cunoaște limba română scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității statului, autorității; studii medii; posedă permis de conducere categoria D; posedă atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR; aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii; posedă card tahograf; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 13 decembrie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 14 decembrie 2021, ora 10 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Publicat miercuri, 17 noiembrie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Petrovici“ Tecuci. Tel. 0236.811.523.

Concurs muncitor II.

Școala Gimnazială Nr. 1 Ghidigeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de 0,5 post muncitor I (fochist) la Grădinița cu program normal Tăplău și 1 normă post vacant de muncitor I (fochist) la Școala Gimnazială nr. 1 Ghidigeni.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii sau generale; curs fochist, autorizație ISCIR; nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 3 decembrie 2021 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 14 decembrie 2021, ora 9 – proba scrisă;

– 15 decembrie 2021, ora 9 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale nr. 1, comuna Ghidigeni, jud. Galaţi. Tel. 0747.681.096.

Concurs fochist.

Școala Gimnazială „George Ivașcu” Cerțești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor curățenie, 1 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale sau medii; nu se solicită vechime; abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității de învățământ; abilități de muncă în echipă; disponibilitatea pentru muncă în două schimburi și program fracționat; domiciliul stabil în localitatea Cârlomănesti, jud. Galați.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 6 decembrie 2021 – data limită pentru depunerea dosarelor;

– 14 decembrie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 14 decembrie 2021, ora 13 – proba practică;

– 14 decembrie 2021, ora 15 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială „George Ivașcu”, com. Cerțești, jud. Galați. Tel. 0236.337.534 sau 0787.646.317.

Concurs îngrijitor.

Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de paznic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii; atestat; vechimea nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 15 decembrie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 17 decembrie 2021, ora 10 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Publicat vineri, 19 noiembrie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la CNAE Tecuci. Tel. 0236.811.133.

Concurs paznic.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale Unitatea Teritorială 310 Barcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale, școală profesională cu diplomă de absolvire / studii liceale cu diplomă de bacalaureat, atestat / curs calificare specialitate profil tehnic; vechime în muncă – minimum 2 ani; permis conducător auto categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 15 decembrie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 21 decembrie 2021, ora 10 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Publicat vineri, 19 noiembrie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 310, com. Barcea, jud. Galați. Tel. 0721.246.496.

Concurs muncitor calificat.