Festivalul național de interpretare a muzicii populare „Omătuța” la Ediția a XXIII-a 

 

Casa de Cultură și Primăria Tecuci, în parteneriat cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați, Ziarul Tecucean, Radio România Iași, Radio Tecuci, Viața Liberă Galați, organizează Festivalul național de interpretare a muzicii populare „Omătuța” (Baladele Siretului). Evenimentul, ajuns la Ediția a XXIII-a, se va desfășura la Sala de spectacole „Ion Petrovici“ Tecuci în data de 12 martie 2022. 

Festivalul își propune: identificarea și stimularea celor mai talentați interpreți vocali; depistarea, valorificarea și promovarea creațiilor folclorice autentice, de certă valoare artistică; contracararea tendințelor de alterare și poluare a folclorului muzical și ale portului popular românesc; 

La Festival pot participa copii și adolescenți, membrii ai cercurilor artistice din palatele și cluburile copiilor, case de cultură, școli gimnaziale și licee, cu vârsta cuprinsă între 6 – 18 ani. 

Concursul se va desfășura pe următoarele secțiuni de vârstă: Secțiunea I (6 – 8 ani), Secțiunea a II-a (9 – 10 ani), Secțiunea a III-a (11 – 13 ani), Secțiunea a IV-a (14 – 18 ani). 

Repertoriul participanţilor va cuprinde obligatoriu două cântece din zona pe care o reprezintă: o doină sau o baladă (a cappella); un cântec de joc (cu acompaniament); 

La secțiunea I (6 – 8 ani) și sectiunea a II a (9 – 10 ani) concurenții vor interpreta doar melodia de joc. 

Acompaniamentul la cântecele de joc se va face cu ajutorul Orchestrei Ansamblului Folcloric „Doina Covurluiului”.       

Înscrierile la acest concurs se fac la Casa de Cultură a Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, cod 805300, tel. 0372.727.260 sau e-mail: [email protected]

Concurenții vor trimite prin poștă sau e-mail următoarele: 

– Fișa de înscriere completată cu datele cerute; 

– Copie nelegalizată după certificatul de naștere al concurentului; 

– Partitura cântecului de joc (cei ce nu au partitură le oferim posibilitatea de a trimite piesa către orchestră pentru a crea partitura – relații la nr. 0768.965.550); 

– Înregistrare audio simplă cu interpretarea vocală a doinei sau a baladei propuse de concurent pentru concurs (mai puțin la secțiunea I – II, în acest caz concurenții vor trimite înregistrarea audio simplă a piesei din concurs). 

Înscrierile se vor face până pe data de 28 februarie 2022. Preselecția va avea loc în data de 1 martie 2022 pe baza materialelor audio trimise. Rezultatul preselecției va fi afișat pe pagina www.culturatecuci.ro și pe pagina de Facebook a Casei de Cultură Tecuci începând cu data de 1 Martie 2022. 

Taxa de participare la concurs este de 60 lei/concurent și se poate achita, numai după afișarea rezultatelor preselecției, la casieria instituţiei, inclusiv în ziua de concurs, sau în contul: RO46TREZ30721G365000XXXX, beneficiar Casa de Cultură Tecuci, cod fiscal 4973562, deschis la Trezoreria Tecuci. 

Cheltuielile de deplasare, cazare și masă vor fi suportate de concurenţi, sau de către instituţia pe care o reprezintă. 

Repetițiile la scena cu proba de sunet se vor face pe data de 12 martie 2022 începând cu ora 9 la Sala „Ion Petrovici” Tecuci. În cadrul Festivalului publicul va avea acces după ora 10. 

Prestația participanților va fi evaluată de un juriu competent, alcătuit din specialiști în domeniul muzical sau al folclorului muzical, oameni de cultură și artă. 

În caz de egalitate de puncte se apelează la criteriul celei mai mari note dintre cele acordate de președintele juriului. Dacă egalitatea se menține se apelează la criteriul celei mai mari note dintre cele mai mici note acordate. Aceste reguli se aplică numai pentru premiile I . 

Se vor acorda trofee și premii astfel: 

– Trofeul Festivalului Omătuța 

– Premiile I, II, III (pentru fiecare secțiune) 

– Mențiuni (pentru fiecare secțiune). 

Fiecare concurent va primi o „Diplomă de participare”. 

Deciziile juriului nu pot fi contestate sau anulate.  

Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 0372.727.260 – Secretariat, e-mail: [email protected], website: www.culturatecuci.ro, Facebook – Casa de Cultură Tecuci sau coordonator festival Vișan Claudiu – 0768.965.550. 

 

Casa de Cultură Tecuci