Ședință ordinară a Consiliului local

 

Luni, 14.02.2022, ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară la Sala Studio a Casei de cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 27.01.2022.

2. Proiect de hotărâre nr. 15 / 04.02.2022 privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2022.

3. Informări, interpelări, petiții.