Primăria Tecuci recrutează personal pentru recensământul populației și locuințelor

 

Primăria Tecuci recrutează, în perioada 7 – 18 februarie 2022, recenzor / recenzor autorecenzare asistată pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor din România – Runda 2021.  

Condiţii de angajare: 

– Să aibă cel puţin 18 ani împlinţi la data selectiei; 

– Să aibă cel puţin studii medii absolvite (conform art.45 alin (2) din OUG 19/2020; 

– Să nu aibă cazier judiciar; 

– Să aibă abilitatea de a utiliza corect un terminal informatic de tip tabletă; 

– Să aibă capacitatea / dorinţa să desfăşoare muncă în teren şi să aibă disponibilitatea de a lucra în medie de la 8 până la 12 ore/zi; 

– Să aibă disponibilitatea de a lucra în week-end; 

– Să aibă abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată, capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros; 

– Să aibă capacitatea fizică de efort prelungit pentru vizitele în teren, posibil necesitatea de a vizita locuinţe dispersate pe o întindere geografică mare; 

– Rezistenţa la stres şi lucrul sub presiune; 

– Să dea dovada de responsabilitate; 

– În zonele cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea limbii şi a acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj; 

– Să dispună de un telefon mobil propriu pe care să-l utilizeze pentru comunicare. 

– Disponibilitatea de a participa la sesiunile de instruire/informare cu privire la activitatea ce urmează a fi desfăşurată; 

– Să aibă experienţă în activitatea de operator statistic (reprezintă un avantaj). 

Solicitările se primesc la Comisia locală de recensământ din Primăria Tecuci.

Persoanele interesate pot lăsa o cerere de recrutare la Registratura Primăriei, cu număr de înregistrare. Cererea, însoțită de copii după diplomă și cartea de identitate, va fi adresată Comisiei de recensământ Tecuci.

 

You cannot copy content of this page