Primăria Tecuci recrutează personal pentru recensământul populației și locuințelor

 

Primăria Tecuci recrutează, în perioada 7 – 18 februarie 2022, recenzor / recenzor autorecenzare asistată pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor din România – Runda 2021.  

Condiţii de angajare: 

– Să aibă cel puţin 18 ani împlinţi la data selectiei; 

– Să aibă cel puţin studii medii absolvite (conform art.45 alin (2) din OUG 19/2020; 

– Să nu aibă cazier judiciar; 

– Să aibă abilitatea de a utiliza corect un terminal informatic de tip tabletă; 

– Să aibă capacitatea / dorinţa să desfăşoare muncă în teren şi să aibă disponibilitatea de a lucra în medie de la 8 până la 12 ore/zi; 

– Să aibă disponibilitatea de a lucra în week-end; 

– Să aibă abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată, capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros; 

– Să aibă capacitatea fizică de efort prelungit pentru vizitele în teren, posibil necesitatea de a vizita locuinţe dispersate pe o întindere geografică mare; 

– Rezistenţa la stres şi lucrul sub presiune; 

– Să dea dovada de responsabilitate; 

– În zonele cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea limbii şi a acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj; 

– Să dispună de un telefon mobil propriu pe care să-l utilizeze pentru comunicare. 

– Disponibilitatea de a participa la sesiunile de instruire/informare cu privire la activitatea ce urmează a fi desfăşurată; 

– Să aibă experienţă în activitatea de operator statistic (reprezintă un avantaj). 

Solicitările se primesc la Comisia locală de recensământ din Primăria Tecuci.

Persoanele interesate pot lăsa o cerere de recrutare la Registratura Primăriei, cu număr de înregistrare. Cererea, însoțită de copii după diplomă și cartea de identitate, va fi adresată Comisiei de recensământ Tecuci.