Ședință de îndată a Consiliului local

 

Luni, 7 martie 2022, la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în ședință extraordinară de îndată, la Sala Studio a Casei de cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 23.02.2022. 

2. Depunerea Jurământului de către domnul Miron-Dumitrescu Dumitrel-Dorin, conform Încheierii din 22 Februarie 2022 a Judecătoriei Tecuci, pronunțată în dosar nr. 844/324/2022. 

3. Proiect de hotărâre nr. 20/03.03.2022 privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2022.