Ședință ordinară a Consiliului local

 

Joi, 31 martie 2022, la ora 16, Consiliului local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:     

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 07.03.2022. 

2. Proiect de hotărâre nr. 21/23.03.2022 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 „Studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Tecuci”. 

3. Proiect de hotărâre nr. 22/24.03.2022 privind completarea HCL nr. 12/19.01.2022 – stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele ce deservesc parcul auto al UAT Municipiul Tecuci. 

4. Proiect de hotărâre nr. 24/24.03.2022 privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele ANL în Municipiul Tecuci. 

5. Proiect de hotărâre nr. 25/24.03.2022 privind prelungirea unor contracte de închiriere a pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci. 

6. Proiect de hotărâre nr. 26/24.03.2022 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2022.  

7. Proiect de hotărâre nr. 27/24.03.2022 privind însușirea modificărilor la Contractul de  închiriere a pajiștilor nr. 17910/PJ/07.05.2015.  

8. Proiect de hotărâre nr. 28/24.03.2022 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 64.  

9. Proiect de hotărâre nr. 29/24.03.2022 privind aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități și a documentației tehnico-economice pentri obiectivul de investiții pentru obiectivul „Amplasare stații de reîncărcare autovehicule electrice municipiul Tecuci județul Galați”.  

10. Proiect de hotărâre nr. 33/25.03.2022 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Tecuci.  

11. Proiect de hotărâre nr. 34/25.03.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci.  

12. Proiect de hotărâre nr. 31/25.03.2022 privind delegarea gestiunii prin atribuire directă a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Tecuci.  

13. Proiect de hotărâre nr. 35/25.03.2022 privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului Miron Dumitrescu Dumitrel Dorin.  

14. Proiect de hotărâre nr. 23/24.03.2022 privind numirea administratorului Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL Tecuci.  

Informări, interpelări, petiții

Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 15521/10.03.2022 a Societății Compania de Utilități Publice SRL Tecuci. 

Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 47/15.03.2022 a SC Funerare UNIREA SRL. 

Adresa nr. 10920/16.02.2022.