Mișcarea = sănătate, bucurie, armonie

 

Pornind de la ideea că școala trebuie să fie un loc sigur și prietenos pentru elevi, unde aceștia să se poată forma pe toate planurile, la Școala Gimnazială Nr. 1 Matca ne-am propus să reamenajăm curtea școlii pentru a beneficia de un spațiu protector și interactiv, pe care îl pot folosi deopotrivă elevii și cadrele didactice implicate în procesul instructiv-educativ. 

Educația fizică și sportul contribuie în mod esențial la dezvoltarea fizică armonioasă, la menținerea stării de sănătate, precum și la întărirea spiritului de echipă și a celui competițional. În plus, a fost demonstrat științific în nenumărate rânduri că activitatea fizică regulată îmbunătățește starea psihică și mentală a omului. Practicarea sportului de către toți elevii școlii este o necesitate ale cărei beneficii pe termen scurt, mediu și lung sunt foarte însemnate, atât în ceea ce privește performanța de la școală, cât și în legătură cu bunăstarea fizică și psihică a acestora. 

Având în vedere faptul că elevii sunt din ce în ce mai atrași de activități statice (computer, gaming, telefon, filme etc.) este necesară atragerea lor către activități care implică sport, mișcare și relaxare. Școala noastră nu deține o sală de sport, elevii fiind nevoiți să participe la orele de Educație Fizică și  de Joc și Mișcare (pentru clasele a III – a și a  IV – a) în sălile de clasă sau în curtea școlii care nu este dotată corespunzător. Odată identificată problema cu privire la curtea școlii noastre, am încercat să găsim tot felul de soluții salvatoare. În final, realizarea  acestui deziderat a putut fi materializată într-un  proiect cu titlul „Mișcarea = sănătate, bucurie, armonie”, derulat în colaborare cu Organizaţia Narada, prin platforma www.hartaedu.ro și implementat cu sprijinul Pepco România. 

 Acest proiect a avut în vedere: 

– asigurarea unor condiții optime pentru practicarea orelor de educație fizică, joc și mișcare, dar și a altor activități extracurriculare; 

– atragerea copiilor către mișcare în aer liber în detrimentul activităților sedentare; 

– implicarea elevilor în jocuri de mișcare colaborative; 

– menținerea și dezvoltarea sănătății fizice și mentale. 

Beneficiarii Proiectului au fost reprezentaţi de elevi (6-14 ani) și profesori, aceştia fiind selectaţi de Școala Gimnazială nr. 1 Matca pe baza următoarei proceduri: dosar de înmatriculare la Școala Gimnazială nr. 1 din Matca, pentru anul școlar 2021 – 2022,fără criterii de discriminare. Numărul beneficiarilor la data semnării Contractului de sponsorizare a fost de 640 elevi și 25 profesori. 

 Spațiul amenajat în aer liber la care toți elevii să aibă acces, precum și o bază de materiale sportive de calitate a făcut posibilă planificarea următoarelor activități: 

– Cursuri de inițiere în șah 

– Campionat de șah 

– Campionat de handbal 

– Curs de inițiere în rugby 

– Campionat de rugby 

– Campionat de badminton 

– Veselie și culoare – desene pe asfalt 

– Concurs cu ștafetă 

– Campionat de baschet 

– Jocurile copilăriei – șotron, elasticul, coarda 

– Lecție deschisă despre sănătate 

– Concurs de cultură generală pe teme sportive 

Obținerea sponsorizării și amenajarea unui spațiu cu cât mai multe oportunități  pentru activități în aer liber, în condiții calitative și care oferă o siguranță maximă elevilor, a fost o oportunitate extrem de valoroasă pentru școala din Matca. 

  

Prof. înv. primar Păncescu Cornelia 

Prof. înv. primar Donici Mihaela 

Școala Gimnazială nr. 1 Matca