ITM: Verificări la angajatorii care îşi desfăşoară activitate în domeniul panificației

 

În perioada 5 – 8 aprilie 2022, ITM Galați a desfășurat o acțiune în vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată şi a nerespectării reglementărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu caracter inopinat, la angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate. 

Obiectivele campaniei au fost: 

– Identificarea si combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; 

– Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor; 

– Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social; 

– Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă; 

– Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM). 

În această perioadă ITM Galați a controlat 31 de angajatori și au fost dispuse 41 măsuri în domeniul SSM și 29 în domeniul RM. 

Au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale (avertismente) pentru alte încălcări decât munca nedeclarată în domeniul RM, din care o amendă în valoare de 1.500 lei și 41 în domeniul SSM pentru deficiențele constatate, din care 3 amenzi în valoare de 18.000 lei. 

Cele mai frecvente neconformități constatate în domeniul RM au fost: 

1. Lipsa evidenţierii orelor de muncă prestate de fiecare angajat, pe bază de pontaje la punctul de lucru, cu precizarea orei de venire şi de plecare;

2. Neacordarea repausului săptămânal de 48 ore consecutiv;

3. Neacordarea unui spor la salariul brut salariaților care prestează munca în repausul săptămânal;

4. Nerespectarea termenului pentru transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a datelor privind suspendarea contractelor individuale de muncă;

5. Nepăstrarea la locul de muncă a câte unei copii a contractului individual de muncă;

6. Nerespectarea termenului pentru transmiterea în registru a datelor privind modificarea duratei timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Cele mai frecvente neconformități constatate în domeniul SSM au fost:

1. Semnalizarea necorespunzătoare a riscurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;

2. Neasigurarea mentenanței echipamentelor de muncă;

3. Nedotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecție;

4. Lipsă informații fișe cu date tehnice de securitate.

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi