Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine! 

  

Protecţia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale societăţii contemporane şi comportă trei aspecte importante: prevenirea deteriorării mediului, acţiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică, ce constau, în principal, în măsuri reparatorii şi păstrarea sau întreţinerea zonelor depoluate. 

Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive. În plus, comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine toată viaţa. Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai un comportament ecologic, s-o ocroteşti, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine! Ce ne oferă natura în schimbul prieteniei noastre? Oare puteţi să vă imaginaţi o natură fără clorofilă, fără iarbă, fără frunze, fără arbori şi păsări? 

Viitorul se referă la caracterul preventiv al acţiunilor, propunându-ne cu toţii să asigurăm o lume mai curată, în care copilul să ştie că fiecare gest contează, atât al său, personal, cât şi ca parte a unui grup în cadrul comunităţii.  

Scopul educaţiei ecologice este de a forma cetăţeni conştienţi şi preocupaţi de mediul natural şi de cel creat de om, care să înţeleagă şi să acţioneze cu responsabilitate pentru ocrotirea mediului şi, de aici, necesitatea implicării în acest proiect într-o măsură cât mai mare a cetăţenilor unei comunităţi prin instituţiile existente.  

Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când  elevii – cetăţenii de mâine –  vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor  deveni factori activi în acţiunea de conciliere a omului cu natura. Conştientizând frumuseţea mediului local, promovând pitorescul zonei în care locuiesc, copiii vor înţelege utilitatea acţiunilor ecologice. 

Orice activitate ce se desfăşoară în afara sălii de clasă înseamnă activitate în contact nemijlocit cu mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe copii să vorbească, să se poarte în familie, la şcoală şi în societate, să respecte normele de igienă, tot aşa trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim pentru că cea mai mare bogăţie a oamenilor este formată din: apă limpede, aer curat, pământ brun, plante şi animale sănătoase şi toate acestea contribuie la o viaţă sănătoasă şi armonioasă pentru oameni. 

 Copiii îşi petrec cea mare parte din timp în mijlocul naturii, fie că vin la şcoală, fie că sunt la joacă, în parc sau în alte locuri. Deci orice ar face, copiii sunt iubitori ai naturii şi nu pot rămâne departe de ea şi tot ei sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor, iar aceştia îşi pot sensibiliza părinţii şi alţi membrii ai comunităţii la problemele de mediu. Majoritatea elevilor nu au formată o educaţie de mediu (pungi, cutii de plastic, hârtii aruncate în curtea şcolii, pe stradă şi exemplele pot continua). Deci, fie că va deveni o materie obligatorie, fie că va rămâne opţional sau o promovăm prin diverse proiecte educaţionale, educaţia ecologică trebuie să existe în conştiinţa fiecăruia, fie că e copil sau adult. 

În acest scop am realizat un proiect educaţional cu genericul „Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înșine!”, al cărui motto a fost „Copile aceasta este lumea ta. Cu mâinile şi mintea cunoaşte-o ca să trăieşti mai bine în ea“. 

Proiectul a pornit de la ideea că tendinţele actuale ale învăţământului cer realizarea unui parteneriat constructiv şi eficient între şcoală, familie şi alţi factori educaţionali. Deoarece mai mult ca oricând este nevoie să-i facem pe copii să înţeleagă că natura trebuie respectată şi nu dominată, că ea formează un întreg – imens dar nu nesfârşit – în care fiecare componentă are un rol precis, iar omul este obligat să se integreze armonios în acest întreg.  

Obiectivele acestui proiect au fost: 

Obiectiv general – Formarea comportamentului ecologic adecvat  prin derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător. 

Obiective specifice 

Privind elevii 

– lărgirea sferei cunoştinţelor referitoare la problemele de mediu specifice zonei; 

– dezvoltarea unor atitudini, comportamente, favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediu; 

– cultivarea capacităţii de cooperare în scopul protejării mediului; 

– formarea unei conştiinţe şi a unei gândiri ecologice; 

– formarea unor deprinderi ecologice prin activităţi extracurriculare; 

Privind cadrele didactice 

– cultivarea capacităţii de cooperare în scopul protejării mediului; 

– popularizarea experienţelor pozitive privind educaţia pentru ecologie; 

– diseminarea informaţiilor despre problemele de mediu specifice zonei în care se află şcoala implicată în proiect; 

– dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu instituţiile implicate în proiect; 

Privind membrii comunităţii locale 

– implicarea concretă în desfăşurarea acţiunilor propuse; 

– consolidarea parteneriatului şcoală – comunitate; 

– formarea unor deprinderi ecologice. 

 În derularea proiectului s-a reuşit implicarea elevilor claselor I A – coordonați de prof. înv. primar Mărmureanu Cati Larisa, IB – prof. înv. primar Popa Mirela și a IV-a – prof. înv. primar Ilie Tincuța, elevi ai Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” Matca; elevii Școlii Gimnaziale Adventiste Matca, coordonați de prof. Istrate Alisa și prof. Pohrib Anca Izabela, precum și a reprezentanţilor unor instituţii, cum ar fi Ocolul Silvic şi Primăria comunei Matca, toate acestea contribuind la armonizarea educaţiei de tip formal, nonformal şi informal. 

Demararea proiectului s-a realizat în cadrul unei reuniuni în care participanţii au fost informaţi asupra acestui proiect şi asupra obiectivelor urmărite. Au fost stabilite sigla şi programul derulării acţiunilor. Programul a fost afişat în spaţii vizibile şi accesibile părinţilor şi copiilor pentru a fi popularizate cu mai multă uşurinţă.   

S-a organizat o dezbatere cu privire la situația mediului înconjurător, la care au participat toţi membrii proiectului. Fiecare copil şi-a adus contribuţia la dezbaterea temei. Au desenat şi pictat, desenele şi picturile fiind expuse într-o mini-expoziţie, au completat chestionare prin care s-au declarat prieteni ai Pământului şi în final, după ce s-a citit scrisoarea Pământului bolnav, copiii au creat şi propus un set de zece porunci sau legi ale ecologiei fiind hotărâţi să salveze Pământul de la dezastru şi să-i alunge acestuia tristeţea redându-i sănătatea şi veselia. 

Următoarea activitate a fost de amenajare a spaţiului interior şi de igienizare a spaţiului exterior al şcolii. Şcoala a fost populată cu plante şi împreună cu copiii şi părinţii am amenajat un colţ ecologic cuprinzând un spaţiu al naturii vii precum şi panouri de expunere a materialelor informative şi a lucrărilor realizate cu copiii în cadrul proiectului. 

Igienizarea spaţiului verde din faţa şcolii a constituit un prilej de implicare a părinţilor în activitatea şcolii. Aceştia au sponsorizat răsadurile de flori pe care copiii l-au plantat.  

O altă acţiune s-a concretizat, în data de 14 aprilie 2022, prin participarea cu interes la plantarea de puieți de stejar în pădurea din comuna Matca, împreună cu reprezentanții Ocolului Silvic. Inginer silvic Mărmureanu Geoni le-a vorbit elevilor despre importanța pădurii și despre beneficiile ei, atât pentru noi cât și pentru celelalte vețuitoare. Acțiunea s-a terminat cu ecologizarea pădurii și a marginii șoselei care trece pe lângă pădure. Elevii au strâns peturi, sticle hârtie, cartoane, resturi lăsate și aruncate de trecătorii „binevoitori”. 

 Astfel, au descoperit în direct cauzele care duc la degradarea mediului. Ei ştiu acum că ambalajele de plastic sau metal nu dispar singure în natură, resturile menajere degajă un miros înţepător, iar prin arderea lor se elimină în atmosferă gaze toxice ce duc la îmbolnăvirea noastră, a oamenilor. După aceste descoperiri, mesajul lor a fost: „Nu aruncaţi gunoiul în natură!”.  

Prin intermediul acestui proiect a fost stimulat comportamentul participativ al copiilor, capacitatea lor de a se angaja în acţiuni, de a interacţiona la nivelul grupurilor, având posibilitatea să-şi valorifice propriile lor cunoştinţe referitoare la protejarea mediului înconjurător, manifestându-şi dorinţa de comunicare şi totodată dezvoltându-şi imaginaţia.  

Prin acest proiect am reuşit să schimbăm comportamentul în ceea ce priveşte grija faţă de mediu atât a elevilor, cât şi a familiilor acestora prin implicarea lor directă, dar şi atitudinea copiilor în ceea ce priveşte participarea şi afirmarea în acţiuni de grup. 

Dacă vom reuşi să le insuflăm copiilor dragostea pentru natură, generaţiile viitoare vor beneficia de un aer curat şi un mediu sănătos. 

Părțile implicate în proiect – Școala Gimnazilală „Dimitrie Cantemir”, director Marmureanu Cati; Școala Adventista Matca, director Istrate Alisa; Direcția Silvică Galați, Ing. Mărmureanu Gioni, Primăria Matca. 

 

Prof. înv. primar Ilie Tincuța 

Pof. Mărmureanu Cati Larisa 

Prof. înv. primar Popa Mirela