Șapte posturi disponibile la Cimitir

 

Societatea Piețe Prest TEC SRL Tecuci anunță persoanele interesate că are disponibile șapte posturi de muncitori, după cum urmează:

– 1 post mozaicar;

– 4 posturi muncitor necalificat zidărie;

– 1 post gropar;

– 1 post îngrijitor.

Posturile sunt disponibile fără concurs, iar dosarul de înscriere va cuprinde:

– copie după actul de identitate;

– cerere de înscriere;

– copie după diploma de studii;

– copie după cartea de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;

– cazier judiciar.

Dosarele se depun la sediul societății Piețe Prest TEC SRL, str. 13 Septembrie, nr. 1B, Tecuci.