Concurs pentru ocuparea funcției de consilier

 

Primăria Negrilești organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de consilier, grad superior, Compartiment Registrul agricol.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Negrilești, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat miercuri, 11 mai 2022.

Proba scrisă va fi susținută în data de 15 iunie 2022, la ora 8. Data și ora probei interviu se va afișa pe site-ul Primăriei o dată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Relații suplimentare puteți obține la Primăria Negrilești, jud. Galați. Tel. 0236.832.671 sau 023.683.2171.

Anunț concurs consilier.