ANI: Fost consilier local PSD în conflict de interese. Numirea în funcția de director este nulă

 

În data de 13 iulie 2021 a avut loc o ședință de îndată a Consiliului Local Tecuci. Singurul proiect al ordinii de zi a fost „Numirea Administratorului/ Directorului General al Societăţii Compania de Utilităţi Publice SRL Tecuci”. Din 19 consilieri locali în funcție, la întrunire au participat 16 consilieri, alți trei consilieri locali lipsind motivat. 

Numirea lui Martin Cristinel Mihai a fost făcută cu 15 voturi „pentru” și o abținere. Chiar dacă votul a fost secret, conform minutei ședinței respective, la vot s-a abținut un consilier PNL. 

 Astfel consilierul local PSD Martin Cristinel Mihai a reușit fatala performanță de a-și acorda votul, chiar dacă trebuia să se abțină pentru că se afla în conflict de interese. Votul respectiv a intrat în atenția ANI. 

„În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – 2024), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, a participat  la data de 13 iulie 2021 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind numirea administratorului/directorului general unei societăți. Ulterior adoptării Hotărârii C.L, a fost numit la data de 15 iulie 2021,  administrator/director general al societății, prin încheierea unui contract de mandat. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019” se arată în comunicatul Agenției Naționale de Integritate (ANI) emis astăzi, 17 mai 2022. 

Conform art. 228, alin. (1), lit. a) și e) și alin. (2) – (5) din OUG nr. 57/2019, „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia.  

(2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.  

(3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.  

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.  

(5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”. 

 

One thought on “ANI: Fost consilier local PSD în conflict de interese. Numirea în funcția de director este nulă

  1. Kremer nu e in confict ca are cimitirul la piata si e si la Muncitorul?

Comments are closed.