Funcții contractuale scoase la concurs. Se caută administrator, asistent medical, guard și îngrijitor

 

Școala Gimnazială „Dimitrie Luchian” Piscu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de îngrijitor. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale sau medii; nu se solicită vechime; etc. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

– 20 iunie 2022, ora 9 – proba scrisă; 

– 22 iunie 2022, ora 9 – proba practică; 

– 24 iunie 2022, ora 9 – proba interviu. 

Informații suplimentare puteți obține la Școala Gimnazială „Dimitrie Luchian”, com. Piscu, jud. Galați. Tel. 0752.088.702. 

Anunț concurs îngrijitor. 

Serviciul Public de Alimentare cu Apă Munteni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator – 0,5 normă. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 10 ani. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

– 23 iunie 2022, ora 10 – proba scrisă; 

– 24 iunie 2022, ora 10 – proba interviu. 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Publicat joi, 26 mai 2022. 

Relații suplimentare obțineți la Serviciul Public de Alimentare cu Apă, aflat în subordinea Consiliului Local Munteni, jud. Galați. Tel. 0236.820.126. 

Anunț concurs administrator. 

Primăria Buciumeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical comunitar, grad profesional principal, Compartimentul asistență medicală comunitară. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea asistență medicală; cunoștințe de operare pe calculator – nivel minim; certificat de membru, adeverință și aviz anual eliberat de Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; nu se solicită vechime.  

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

– 10 iunie 2022, ora 16 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 

– 22 iunie 2022, ora 10 – proba scrisă; 

– 24 iunie 2022, ora 10 – proba interviu. 

Detalii la Primăria Buciumeni, jud. Galați. Tel. 0748.268.866.  

Anunț concurs asistent medical. 

UAT Tudor Vladimirescu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de guard – Compartimentul ordine publică – paza comunală. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii; nu se solicită vechime. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

– 10 iunie 2022 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 

– 23 iunie 2022, ora 9 – proba practică; 

– 27 iunie 2022, ora 9 – proba interviu. 

Informații suplimentare obțineți la UAT Tudor Vladimirescu, jud. Galați. Tel. 0236.828.603. 

Anunț concurs guard.