Tecuciul în topul localităților la solicitări depuse pe PNRR. Proiecte în valoare de 23 milioane euro – Locul 35 pe țară

 

Primăria Municipiului Tecuci are depuse pentru finanțare proiecte de investiții în valoare de 23 milioane de euro prin PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.  

„Cererile de finanțare vizează în principal eficientizarea energetică pentru clădirile publice, iar ca o premieră, și pentru clădirile rezidențiale (blocuri). Suma solicitată de Municipiul Tecuci ne plasează în fața multor localități similare ca număr de locuitori, chiar și în fața unor municipii reședință de județ”, a declarat primarul Lucian Costin. 

Lista cu proiectele depuse de UAT Municipiul Tecuci prin PNRR cu Componentele C5 și C10, este următoarea:  

1. Renovare integrată a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Colegiul Național Calistrat Hogaș, valoare 3.612.420 euro, proiect depus în 01.04.2022;

2. Renovare integrată a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Corp B, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66, valoare 1.566.040 euro, proiect depus în 01.04.2022;

3. Renovare integrată a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Corp A, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66, valoare 1.282.160 euro, depus în 01.04.2022;4.

4. Renovare integrată a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrașcu nr. 54, bl. Gl, Str. Cpt. Ghe. Decuseară, nr. 12, bl. E2A, 4.904.760 euro, depus în 01.04.2022;

5. Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Grădinița Prichindel, Corp Cl, 356.760 euro, depus în 11.04.2022;

6. Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni, valoare 177.240 euro, depus în 11.04.2022;

7. Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrașcu nr. 19, bl. Pl,  1.934.700 euro, depunere în 15.04.2022;

8. Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – Str. 1 Decembrie 1918, nr. 135, bl. T1 A și str. 1 Decembrie 1918, nr. 135, bl. T1 B, valoare de 1.568.750 euro, depus în 15.04.2022;

9. Modernizarea transportului public la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecuci – vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), 2.244.000 euro, depus în 16.05.2022;

10. Actualizare PUG la nivelul Municipiului Tecuci  – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, 157.000 euro, depus în 16.05.2022;

11. Sistem Inteligent de Management aI Traficului la nivelul Municipiului Tecuci –  Asigurarea infrastructurii  pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), 500.000 euro, depus în 16.05.2022;

 12. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci – locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, 1.749.182 euro, depus în 16.05.2022.

Locuințele nZEB, nearly zero energy building, sunt clădiri cu un consum de energie aproape de zero.