Concurs pentru două funcții de șef birou la Primăria Tecuci

 

Primăria Tecuci organizează concurs / examen de promovare pentru funcțiile publice de conducere vacante de șef birou, grad II, Biroul Fonduri europene, SSM și șef birou, clasa conducere, Birou Administrare.  

Condiții de participare: 

– Șef Birou Fonduri europene – să fie numiți într-o funcție publică din clasa I; vechime minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; studii universitare de licență  absolvite cu diploma de licență  sau echivalentă în domeniul științelor economice sau științelor inginerești; absolvenți cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă; să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată;  

– șef Birou Administrare: să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; vechime în specialitatea necesară exercitării funcției publice de conducere – minimum 5 ani; 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti; candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă; să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată. 

Calendarul de concurs:  

– proba scrisă – 18 august 2022, ora 10;  

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. 

Dosarele de înscriere la concurs / examen se vor depune la sediul Primăriei în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 18 iulie – 8 august 2022. Publicat luni, 18 iulie 2022.  

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Tecuci. Tel. 0372.364.111.  

Anunțuri șef Birou Fonduri europene și șef Birou Administrare.